Dela sidan på sociala medier

Behovsbedömning VA Skedala - Marbäck

Två skilda projekt pågår i området mellan Skedala och Marbäck. Det ena är utbyggnaden av överföringsledning för kommunalt dricks- och spillvatten i Bolmenbanan och det andra är detta - behovsbedömning om anslutning av närliggande bebyggelse till överföringsledning.

Läs mer om arbetet med överföringsledningen här.länk till annan webbplats

Laholmsbuktens VA har tillsammans med berörda förvaltningar och Sweco utarbetat ett förslag om verksamhetsområde i anslutning till de nya dricks- och spillvattenledningarna till Marbäck.

Förslaget presenterades på informationsmöte i Simlångsdalen den 23 september 2015. Det var ett stort deltagande och maxantalet för lokalen var fyllt.  Det har under hösten 2015 varit möjligt att lämna synpunkter på förslaget och det har inkommit åtta skrivelser som vi har tagit hänsyn till. 

Reviderat förslag presenterades för kommunens nämndsordföranden samt förvaltningschefer den 6 april. Förändringar från ursprungligt förslag är att område 4 och 14 flyttas till prioritering 1, med anledning av nybyggnationer och avstyckningar.

Behovsbedömningen visar övergripande på vilka områden som är aktuella att införliva i kommunalt verksamhetsområde för VA och en ordning för hur det ska ske framöver men det är inte detsamma som ett beslut om verksamhetsområde. För varje område behövs en detaljprojektering som grund för verksamhetsområdets gränser, som Kommunfullmäktige sedan beslutar om.

Fortsatt arbete
Nu påböras arbetet med hur vi ska ansluta respektive område till ledningarna i Bolmenbanan. Det innebär att ta fram lämplig ledningssträcka och underlag för projektering, information till fastighetsägare, marktillstånd att anlägga ledning från fastighetsägare och förening, eventuellt undersökning av arkeologi osv. Därefter ska entreprenör för utbyggnaden upphandlas. Vi har tagit fram en ungefärlig tidsplan som visar utredningstid samt planerad byggstart, reservation finns dock för eventuella problem som uppkommer under tiden som vi inte kan påverka. Prioriteringsordningen ska ses som ett levande dokument där hänsyn ska tas till nya förutsättningar.

Kontakt
Peter Sandén, Va-ingenjör och Agron Musaj, Va-ingenjör
Tfn: 035-13 70 00. E:post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3