Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA bygger ut dagvatten, förnyar befintliga va-ledningar och bygger om gatan i en del av Birger Pers väg.

I december 2017 påbörjade Laholms komun och Laholmsbuktens VA att bygga om gatan och anlägga dagvattenledningar i Norra Strandvägen. Under första halvan av 2018 kommer arbetet pågå i Berger Pers väg och upp till korsningen Marias väg. De aktuella områdena är markerade med gröna och röda streck i kartbilden nedan. Arbetet kommer att pågå i ca 7 månader. Ledningsarbetet ingår i den utbyggnadsplan och prioriteringsordning som Laholms kommun och Laholmsbuktens VA gemensamt tagit fram.  

Karta över området

Bakgrund

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att pågå flera år framöver.

Arbetet som skulle påbörjats under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, kan inte påbörjas som planerat eftersom en laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde för dagvatten pågår.

Kontakt LBVA
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3