Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA kommer att bygga ut dagvatten, förnya befintliga va-ledningar och bygga om gatan i en del av Birger Pers väg.

Den 23 oktober 2017 informerade Laholms kommun och Laholmsbukten berörda fastighetsägare på möte. Presentationerna från mötet finns under relaterade länkar nedan.

Under mötet frågade inbjudna varför de ska betala så mycket mer än de som tidigare fått förbindelsepunkter för dagvatten?
Dagvattenledningar har anlagts under 2009-2012, de har därmed fått den taxa som gällde vid detta tillfälle. Anläggningsavgiften i VA-taxan har justerats under åren se sammanställning nedan:

VA-taxa dagvatten

Kostnadsexempel 1000 m2 tomt

2011

36 126:-

2012

45 000:-

2013

45 600:-

2014

45 600:-

2015

46 750:-

2016

52 500:-

2017

60 100:-

2018

68 700:-

Ökningen av taxan har gjorts för att anpassas till den faktiska kostnaden för utbyggnad.

Se även svar på frågor från mötet 2017-08-28, Minnesanteckningar under relaterade länkar.

Arbetet utförs av egen regi som ett samverkansprojekt mellan Laholms kommun och Laholmsbuktens VA. Laholmsbuktens VA kommer att byta befintliga ledningar och serviser för spill- och dricksvatten i samband med arbetet. Vi planerar att påbörja arbetet under november månad. Mer information kommer att komma här inför byggstart.

Bakgrund

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete kommer att påbörjas under 2017 och pågår fler år framöver.

Arbetet som skulle påbörjats under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, kan inte påbörjas som planerat eftersom en laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde för dagvatten pågår.

Anteckningar från informationsmötet i Osbecksgymnasiet den 28/8 finns under relaterade länkar nedan.

Kontakt LBVA
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3