Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt kallat till informationsmöte om ombyggnaden av Birger pers väg samt utbyggnad av dagvatten

Mötet är måndagen den 23 oktober 2017 på Mellbystrandshotellet kl. 17.00-19.00. Inbjuda till mötet är de fastigheter som berörs av utbyggnad utmed Birger Pers väg. Mötet syftar till att informera om den planerade ombyggnaden av gata samt utbyggnad av dagvatten.

Arbetet utförs av egen regi som ett samverkansprojekt mellan Laholms kommun och Laholmsbuktens VA. Laholmsbuktens VA kan komma att byta befintliga ledningar och serviser för spill- och dricksvatten i samband med arbetet.

Bakgrund

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete kommer att påbörjas under 2017 och pågår fler år framöver.

Arbetet som skulle påbörjats under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, kan inte påbörjas som planerat eftersom en laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde för dagvatten pågår.

Anteckningar från informationsmötet i Osbecksgymnasiet den 28/8 finns under relaterade länkar nedan.

Kontakt LBVA
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3