Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA planerar för att bygga ut dagvatten, förnya befintliga va-ledningar och bygga om del av Norra Strandvägen samt Skepparvägen och anslutande tvärgator.

Under 2019 kommer arbetet med ombyggnad av gata, utbyggnad av dagvatten samt eventuell förnyelse av befintliga spill- och vattenledningar att påbörjas. Aktuellt område är markerade med blått i kartbilden nedan. Arbetet kommer att pågå i ca 7 månader. Ledningsarbetet ingår i den utbyggnadsplan och prioriteringsordning som Laholms kommun och Laholmsbuktens VA gemensamt tagit fram. Berörda fastighetsägare kommer att få brev med inbjudan till informationsmöte under hösten 2018.

Under 2018 har Laholms kommun och Laholmsbuktens VA att byggt om gatan och anlagt dagvattenledningar i del av Norra Strandvägen samt Birger Pers väg. Brev angående detta kommer att skickas ut under hösten 2018.

Se bild område som berörs av gatu och dagvattenutbyggnad nedan under relaterade länkar.

Bakgrund

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en
utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att pågå flera år framöver. Arbetet som skulle påbörjats under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, kan inte påbörjas som planerat eftersom en laglighetsprövning av Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde för dagvatten pågår.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3