Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt kallat till informationsmöte om kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad av dagvatten och dagvattnets betydelse i samhällsbyggnaden.

Möte om utbyggnaden 28/8
Måndagen den 28 augusti 2017, Osbecksgymnasiets aula kl. 18.00-21.00. Inbjuda till mötet är de fastigheter som berörs av utbyggnad under 2017-2019.

Mötet syftar till att beskriva den pågående dagvattenutbygganden utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar i den större skalan. Vilka är förutsättningarna för vattenhantering i kustområdet i ett förändrat klimat och med pågående förtätning? Hur planerar vi i områden som utvecklas från en karaktär med stort inslag av fritidshusbebyggelse till större andel åretruntboende så att samhällsinfrastrukturen i form av va-system, gatu- och transportsystem, parker och allmänna ytor etc. blir långsiktigt hållbar?

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete kommer att påbörjas under 2017 och pågår fler år framöver.

Arbetet påbörjas under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, för att under hösten fortsätta i Birger Pers väg. Arbetet utförs av egen regi som ett samverkansprojekt mellan Laholms kommun och Laholmsbuktens VA.
Laholmsbuktens VA kan komma att byta befintliga ledningar och serviser för spill- och dricksvatten i samband med arbetet. Arbetet kommer att samordnas med eventuell fiberbyggnad och belysning.

Kontakt LBVA
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3