Dela sidan på sociala medier

Dagvatten i Mellbystrand och Skummeslöv

Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har gemensamt tagit fram en utbyggnadsplan och prioriteringsordning för ombyggnad av gata och utbyggnad av dagvatten. Detta arbete kommer att påbörjas under 2017 och pågår fler år framöver.

Arbetet påbörjas under 2017 i Fiskarevägen, Saltsjövägen och Furustigen, för att under hösten fortsätta i Birger Pers väg. Arbetet urförs av egen regi som ett samverkanskprojekt mellan Laholms kommun och Laholmsbuktens VA.

Laholmsbuktens VA kan komma att byta befinliga ledningar och serviser för spill- och dricksvatten i samband med arbetet. Arbetet kommer att samordnas med eventuell fibertbyggnad och belysning.

Byggstart avvaktar beslut i kommunfullmäktige om verksamhetsområde för dagvatten.

Kontakt LBVA
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3