Dela sidan på sociala medier

Gatu- och VA-arbeten på Enslövsvägen

Mellan januari och september 2017 kommer det att pågå gatu- och va-arbeten på Enslövsvägen mellan Laholmsvägen och Blåsbackegatan/Malcusgatan.

Arbetet syftar till förnyelse av va-ledningsnätet som förutom förnyelse av dricksvattenledningar också innebär separering av de kombinerade
avloppssystemen. Arbetet innebär även byggnation av cykelbanor längs Enslövsvägens båda sidor. På den södra sidan kommer cykelbana att ha så kallad ”supercykelstråk-standard”. Byggnationen kommer att pågå mellan janari till juni 2017.

Under byggtiden kommer det tidvis att vara begränsad framkomlighet för både bilar och gång- och cykeltrafik samt att P-platserna på gatan under kortare perioder kommer att stängas av. Störningar i form av buller, vibrationer och dammspridning kan även komma att förekomma. Själva anläggningsarbeten startas upp i januari, men redan nu i december utförs det besiktning av fastigheterna som berörs av arbetena. 

Se karta över det aktuella områdetlänk till annan webbplats

Kontakt
Michael Mortensen (VA) och Christer Johansson (Gata)
Tfn: 035-13 70 00. E-post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3