Dela sidan på sociala medier

Revidering av Gullbranna vattenskyddsområde

Laholmsbuktens VA har haft samråd hösten 2015 gällande ett
nytt vattenskyddsområde kring kommunens dricksvattentäkt i Gullbranna.

Det pågår sammanställning och besvarande av inkomna synpunkter. Sammanställningen skickas sedan till Länsstyrelsen, som fastställer
vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. Innan Länsstyrelsen fattar beslut skickas förslaget till berörda parter på remiss för ytterligare
synpunkter.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3