Dela sidan på sociala medier

Samråd om förslag till revidering av Gullbranna vattenskyddsområde

Laholmsbuktens VA har 2012-2015 tagit fram förslag på nytt vattenskyddsområde kring kommunens dricksvattentäkt i Gullbranna.

Materialet har ställts ut för påseende för granskning vecka 42-45. Nu pågår sammanställning och besvarande av inkomna synpunkter. Sammanställningen skickas sedan till Länsstyrelsen, som fastställer vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. Innan Länsstyrelsen fattar beslut skickas förslaget till berörda parter på remiss för ytterligare synpunkter.

Kontakt
My Olausson, Miljö- och processingenjör
Tfn: 035-13 70 00. E:post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3