Dela sidan på sociala medier

Ombyggnad Skottorps vattenverk

Just nu pågår planeringen inför den stora investering som ska göras vid Skottorps vattenverk. Ombyggnaden av vattenverket görs för att säkra vattenförsörjningen och vattenkvaliteten i främst Laholm och Båstad. Även Halmstad berörs eftersom ledningsnätet byggs ihop och alla tre kommunerna kommer att ingå i ett gemensamt vattenförsörjningssystem.  

Idag sker enbart blandning av grundvattnet i Skottorps vattenverk. Efter ombyggnaden kommer verket att behandla grundvattnet så att abonnenterna får högre kvalitet. Idag är vattnet som når abonnenterna i Båstad och Laholm hårt. I framtiden kommer det att avhärdas så att hårdheten reduceras, vilket minskar utfällningen av kalk. I praktiken kommer till exempel glas som diskas i mjukare vatten inte att få den hinna av vit kalk som upplevs av många idag. Dessutom är det bättre för både ledningsnätet, varmvattenberedare och hushållsmaskiner.Eskilstorp kommer att bli den grundvattentäkt som försörjer Båstads tätort, Hemmeslöv, Östra Karup och det nya området Åstad. Inledningsvis måste Båstads kommun anlägga ledningar till och från Skottorps vattenverk.

Samtidigt byggs Skottorps vattenverk om för att kunna ta emot vatten från tre olika vattentäkter (Eskilstorp, Dömestorp och Skottorp). Det gör att vattenförsörjningen i kommunerna blir mindre sårbar eftersom abonnenterna i förlängningen försörjs från tre separata täkter.

Kontakt
Jonas Bengtsson, utredningsingenjör
Tfn: 035-13 70 00. E:post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3