Dela sidan på sociala medier

Omläggning av VA i Hålan

Laholmsbuktens VA planerar att under oktober 2018 påbörja ombyggnad av vatten- och avloppsledningar i Tingsåkersvägen, Rektorsgatan och delar av Tegelbruksvägen. VA-arbetena beräknas vara färdiga i mars/april 2019.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse och saneringsplan som fortlöpande görs i områden med äldre avlopps- och dricksvattenledningar. Servisledningar för avlopps- och dricksvatten kommer att förnyas fram till varje fastighets förbindelsepunkt som är ca 0,5 m utanför tomtgränsen. Nya ledningar för dagvatten kommer att läggas fram till varje fastighet. Under tiden som grävning för VA-arbetena och annat arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet.

Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3