Dela sidan på sociala medier

Omläggning av VA i Hammars gata

Laholmsbuktens VA planerar att under mars 2018 påbörja ombyggnad av vatten- och avloppsledningar i en del av Hammars gata. Arbetet beräknas vara färdiga maj 2018.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse och saneringplan som fortlöpande görs i områden med äldre avlopps- och dricksvattenledningar. Ett utskick med översiktlig information skickades ut till berörda i november 2017.

Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3