Dela sidan på sociala medier

Omläggning av VA på Nyatorp

Laholmsbuktens VA planerar att påbörja ombyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Blåsbackegatan, Korngatan, Frögatan och delar av Hedenstiernas gata under april 2018. Arbetet beräknas vara färdigt i juli 2019.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse och saneringsplan som fortlöpande görs i områden med äldre ledningar. Servisledningar för avlopps- och dricksvatten kommer att förnyas fram till varje fastighets förbindelsepunkt som är ca 0,5 m utanför tomtgränsen. Nya ledningar för dagvatten kommer att läggas fram till varje fastighet.

Under tiden som grävning för VA-arbeten och annat arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet. Laholmsbuktens VA har skickat ut information om detta och mer information kommer att skickas ut till de som berörs i samband med byggstarten.

Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå. 

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3