Dela sidan på sociala medier

Omläggning dricksvattenledning Kristinehedsvägen

Laholmsbuktens VA har återupptagit arbetena med dricksvattenledningen i Kristinehedsvägen.

Arbetena kommer att pågå under våren och försommaren på fyra platser på Kristinehedsvägen. Vägen kommer vara öppen under hela arbetstiden men det kommer att förekomma begränsningar i framkomligheten.

Under 2017 pågick arbetet med att byta ut dricksvattenledningen och nu ska den kopplas ihop med befintliga dricksvattenledningar.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3