Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Veinge-Laholm

Laholmsbuktens VA kommer under oktober 2016 till februari 2017 att byta ut spill- och dricksvattenledningar utmed en sträcka ca 2 km vid Lilla Tjärby. Arbetet utför av Laholmsbuktens VA. Samtidigt pågår arbetet med att upphandla entreprenör för utförandet av de övriga sträckorna.

Under arbetets gång kommer webbplatsen att uppdateras, även brev kommer att skickas ut till berörda mark- och fastighetsägare. Arekologiska utredningar har gjorts i olika steg, se rapporter längst ner på sidan under relaterade länkar. Fältarbeten för den avslutande slutundersökningen pågår under veckorna 35-40.

Se karta över det aktuella området ledningarna sträcker siglänk till annan webbplats.

Tidplan

Arkeologiska fältundersökningar hösten 2016, upphandling av entreprenad hösten 2016, utförande av ledningsarbeten under 2017 och idrifttagande 2018. Mer detaljerad tidplan och kommer efter att entreprenaden handlats upp.

Bakgrund

Syftet med överföringsledningar är att avveckla reningsverket i Veinge och överföra spillvattnet till Ängstorps reningsverk i Laholm som håller på att byggas om. Även förstärkning av vattenledningsnätet görs på sträckan. Ledningssträckningen är ca 8 km från reningsverket i Veinge till Lagavägen i Laholm. Utrednings-, projekterings- och undersökningsarbeten har pågått sedan 2011. Översiktlig sträcka enligt karta till höger.

Kontakt
Carina Henriksson, Va-ingenjör och Thomas Ek, arbetsledare
Tfn: 035-13 70 00. E: post: direkt@halmstad.se

Lilla Tjärby byavägen

I samband med utbyggnaden av överföringsledningar mellan
Veinge och Laholm kommer sju fastigheter längs med Lilla Tjärby byavägen att anslutas till spillvattennätet. Laholmsbuktens VA vill utöka
verksamhetsområdena för spillvatten och dricksvatten att inkludera dessa
fastigheter. Spillvattennätet kommer att byggas ut som LTA-system (lätt tryckavlopp) vilket innebär att varje fastighetsägare kommer att ha en egen pumpstation inne på fastigheten. I samband med projektet kommer den befintliga dricksvattenledningen att bytas ut. Utredning och planering kommer att utföras under första delen av 2017. Utbyggnad troligtvis senare delen av 2017.

Kontakt
Rebecka Karlsson, VA-ingenjör.
Tfn: 035-13 70 00. E: post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3