Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Veinge-Laholm

Laholmsbuktens VA kommer under december 2017 till mars 2018 att anlägga nya spill- och dricksvattenledningar utmed en sträcka ca 400 m söder om Lilla Tjärby. Arbetet utförs av Laholmsbuktens VA. Samtidigt pågår arbetet med att upphandla entreprenör för utförandet av sträckan från Lilla Tjärby till Veinge reningsverk.

Under arbetets gång kommer webbplatsen att uppdateras, även brev kommer att skickas ut till berörda mark- och fastighetsägare. Arekologiska utredningar har gjorts i olika steg, se rapporter längst ner på sidan under relaterade länkar. Fältarbeten för den avslutande slutundersökningen pågår under veckorna 35-40.

Se karta över det aktuella området ledningarna sträcker siglänk till annan webbplats.

Tidplan

Arbetet med etappen söder om Lilla Tjärby pågår från december 2017 till mars 2018. Upphandling av sträckan Lilla Tjärby – Veinge pågår, anbud lämnas senast 2017-11-29. Mer detaljerad tidplan kommer efter att entreprenaden handlats upp.

Bakgrund

Syftet med överföringsledningar är att avveckla reningsverket i Veinge och överföra spillvattnet till Ängstorps reningsverk i Laholm som håller på att byggas om. Även förstärkning av vattenledningsnätet görs på sträckan. Ledningssträckningen är ca 8 km från reningsverket i Veinge till Lagavägen i Laholm. Utrednings-, projekterings- och undersökningsarbeten har pågått sedan 2011. Översiktlig sträcka enligt karta till höger.

Kontakt
Carina Henriksson, Va-ingenjör
Tfn: 035-13 70 00. E: post: direkt@halmstad.se


Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3