Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Veinge-Laholm

Laholmsbuktens VA anlade under 2018 nya överföringsledningar för spill- och dricksvatten mellan Veinge reningsverk och Lilla Tjärby. Nu pågår arbetet vid Lantmännen Cerealia i Lilla Tjärby.

Laholmsbuktens VAs egen personal bygger om ledningarna vid Lantmännen Cerealia och detta arbete beräknas vara färdigt augusti 2019.

Bakgrund

Syftet med överföringsledningar är att avveckla reningsverket i Veinge och överföra spillvattnet till Ängstorps reningsverk i Laholm som håller på att byggas om. Även förstärkning av vattenledningsnätet görs på sträckan. Ledningssträckningen är ca 8 km från reningsverket i Veinge till Lagavägen i Laholm. Översiktlig sträcka enligt se denna kartalänk till annan webbplats.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3