Dela sidan på sociala medier

Överföringsledningar Veinge-Laholm

Laholmsbuktens VA kommer under 2018 att anlägga nya överföringsledningar för spill- och dricksvatten mellan Veinge reningsverk och Lilla Tjärby. Arbetet kommer att utföras av Jonab Anläggnings AB.

Anläggningsarbetet startar i Veinge under vecka 5 och kommer att pågå under hela 2018. Under vecka 5 kommer hela ledningssträckan att filmas och fotograferas av en drönare.

Vissa fastigheter och mark kommer att besiktigas av en besiktningsfirma tillsammans med entreprenör och byggledare. Samtidigt pågår arbetet med att anlägga VA-ledningar söder om Lilla Tjärby fram till mars 2018. Detta arbete utförs av personal från Laholmsbuktens VA.

Bakgrund

Syftet med överföringsledningar är att avveckla reningsverket i Veinge och överföra spillvattnet till Ängstorps reningsverk i Laholm som håller på att byggas om. Även förstärkning av vattenledningsnätet görs på sträckan. Ledningssträckningen är ca 8 km från reningsverket i Veinge till Lagavägen i Laholm. Utrednings-, projekterings- och undersökningsarbeten har pågått sedan 2011. Översiktlig sträcka enligt se denna kartalänk till annan webbplats.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3