Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning Hedhuset-Ängstorp

Laholmsbuktens VA har under 2017 påbörjat arbetet med överföringsledningen som ska anläggas från Hedhusets reningsverk till Ängstorps reningsverk. I samband med att överföringsledningar för spillvatten anläggs kommer även delar av vattenledningsnätet att byggas ut.

Under 2017 har Laholmsbuktens VA tillsammans med en entreprenör färdigställt den del av ledningen som går mellan Hedhusets reningsverk och E6:an. Resterande sträcka från korsning av E6:an till Hedhuset beräknas byggas under 2018.

När överföringsledningen är anlagd kommer Hedhusets reningsverk succesivt att tas ur drift.

Se kartalänk till annan webbplats över det aktuella området.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3