Dela sidan på sociala medier

Utbyggnad av spillvatten inom Veinge vattenskyddsområde

Laholmsbuktens VA kommer under oktober och november 2016 att bygga ut spillvatten för fastigheter inom Veinge vattenskyddsområde.

Inom både den primära och den sekundära skyddszonen för Veinge vattentäkt finns idag enskilda avlopp som inte uppfyller kraven för rening. Laholmsbuktens VA kommer därför att bygga ut spillvatten till sju fastigheter i området. Spillvattennätet byggs ut som LTA-system (lätt tryckavlopp). Varje fastighetsägare kommer att ha en egen pumpstation inne på fastigheten.

Anläggningsarbetet kommer att pågå under oktober och november 2016 och kommer att utföras av Laholms kommun. Längs en del av sträckan kommer ledningen att grävas ner och längs resterande del kommer den nya ledningen att dras genom en vattenledning som inte längre används. På så vis kan vi minska mängden grävande i vattenskyddsområdet. För att fastigheterna söder om Skogabyvägen ska få sina serviser kommer en tryckning att göras under vägen.

Kontakt

Rebecka Karlsson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E:post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3