Dela sidan på sociala medier

VA-förnyelse på Nyatorp

Laholmsbuktens VA förnyar vatten- och avloppsledningar i Korngatan, Hederstiernas gatan, Frögatan och Blåsbackegatan. VA-arbetana beräknas vara färdiga i december 2019.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse och saneringsplan som fortlöpande görs i områden med äldre avlopps- och dricksvattenledningar. Under tiden som grävning för VA-arbetena och annat arbete genomförs kommer vissa gator att ha begränsad framkomlighet.

Vi hoppas att arbetet löper så störningsfritt som möjligt och
ber om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3