Dela sidan på sociala medier

VA-försörjning Edenberga

Kommunstyrelsen i Laholm ger Laholmsbuktens VA i uppdrag att påbörja planeringen för utbyggnad av en allmän va-anläggning för vattenförsörjning och spillvattenhantering i Edenberga.

Under hösten kommer LBVA att diskutera de olika lösningarna och ledningssträckningarna från utredningen. LBVA kommer att kontakta Länsstyrelsen för att få deras första besked om eventuella behov/utredningar för arkeologi, riksintresse, naturvård, vattenverksamhet, biotopskydd mm. Vi kommer att kontakta lantmäteriet om ledningsrätt när ledningssträckor är klara.

Under arbetets gång kommer hemsidan att uppdateras, även brev kommer att skickas ut till berörda mark- och fastighetsägare. Då vi gjort en grov planering av arbetet och tidplan kommer denna att finnas här på webbplatsen.

Se även en karta över det aktuella områdetlänk till annan webbplats.

Bakgrund

VA-frågan i Edenberga har länge varit omdiskuterad. I samhället finns enskild VA-försörjning och i kombination med en tät bebyggelse har detta lett till att bekymmer uppstått med misstänkt avloppspåverkan på de enskilda vattentäkterna. Därtill rinner Edenberga-ån genom samhället, vilken är känslig för påverkan från närsalter och håller måttlig ekologisk status på grund av detta. En utredning har visat att en förättrad lösning för va-försöjningen i Edenberga måste genomföras.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3