Dela sidan på sociala medier

Ledning Skedala-Simlångsdalen

Laholmsbuktens VA håller på att bygga ut överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Skedala och Simlångsdalen, en sträcka på ca 10 km. Sträckan har delats upp i två etapper, Skedala-Marbäck och Marbäck-Simlångsdalen.

I juni 2016 färdigställdes den första etappen av utbyggnaden av dricks- och spillvattenledningar mellan Skedala och Marbäck. Utredning och projektering för etapp 2 kommer att utföras under 2018 och utbyggnad planeras till 2019.

Läs mer om behovsbedömning VA mellan Skedala - Marbäck här.öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Två överföringsledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten ska förbinda Simlångsdalen med Halmstad. Spillvattenledningen anläggs då Laholmsbuktens VA vill lägga ner Simlångsdalens avloppsreningsverk och istället pumpa spillvattnet till Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Överförings-ledningen för dricksvatten läggs för att kunna säkra dricksvattentillförseln både genom att kunna pumpa dricksvatten från Simlångsdalen till Halmstad och vid de tillfällen som det behövs även kunna pumpa dricksvatten från Halmstad till Simlångsdalen.

Första etappen av utbyggnaden har möjliggjort påkoppling av fastigheter och områden med bebyggelse i anslutning till ledningarna. Överföringsledningarna är på så sätt en viktig pusselbit för att Halmstad ska kunna växa österut.

För att pumpa spillvattnet från Simlångsdalen till Skedala behövs det fyra stycken spillvattenpumpstationer dessutom behövs eventuellt en tryckstegringsstation för dricksvatten. VA-ledningarna förläggs i den gamla banvallen till Bolmenbanan som idag är cykelväg.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3