Dela sidan på sociala medier

Ledning Skedala-Simlångsdalen

Första etappen av utbyggnad av vatten och spillvattenledning mellan Skedala och Simlångsdalen är nu färdig.

Etapp 2 avvaktas i nuläget och vi fokuserar på att ansluta de områden som är framtagna som prioriterade i behovsbedömningen.

Läs mer om behovsbedömning VA mellan Skedala - Marbäck här.öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Laholmsbuktens VA håller på att bygga ut överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Skedala och Simlångsdalen, en sträcka på ca 10 km. Sträckan har delats upp i två etapper, Skedala-Marbäck och Marbäck-Simlångsdalen.

Ledningarna behövs för att Halmstad ska kunna växa österut och fler fastighetsägare på sikt ska kunna ingå i Laholmsbuktens VA:s verksamhetsområden och därmed få kommunalt vatten och avlopp.För att pumpa spillvattnet från Simlångsdalen till Skedala behövs det 4 st pumpstationer varav en placeras i reningsverket i Simlångsdalen. VA-ledningarna förläggs i den gamla banvallen till Bolmenbanan som idag är cykelväg. Banvallen består av ett antal fastigheter som är i kommunal ägo.

Kontakt
Agron Musaj, Va-ingenjör
Tfn: 035-13 70 00. E:post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3