Dela sidan på sociala medier

Vattenledning Kistinge-Veinge

Nu finns en vattenledning mellan Kistinge och Veinge, som kommer att förbinda de båda kommunernas ledningsnät. När ledningen är klar och en tryckstegringsstation är byggd så kommer ledningsnäten i Halmstad, Laholm och Båstad att sitta ihop.

Organisatoriskt är Halmstad och Laholm sammankopplade sedan 2011, då Laholmsbuktens VA bildades. Verksamheten styrs av en egen nämnd med förtroendevalda från båda kommunerna. Nu ska även den fysiska kopplingen mellan kommunerna bli verklighet. Ledningen är 1,4 mil lång, och färdigställdes före jul 2013. Innan den kan tas i drift krävs en tryckstegringsstation.

Syftet med att koppla ihop nätet är att få en stabilare vattenförsörjning i Halmstad, Laholm och Båstad. Redan idag har Båstad och Laholm en ihopkopplad vattenförsörjning, och när Halmstad nu kopplas på innebär det i praktiken en säkrare leverans även vid eventuella driftsstopp.

Kontakt
Carina Henriksson, projektledare
Tfn: 035-13 70 00. E:post: direkt@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3