Dela sidan på sociala medier

Nytt vattenskyddsområde för skydd av dricksvattnet

Laholmsbuktens VA har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för kommunens vattentäkt Prästjorden-Fotstad. Förslaget är att ersätta nuvarande skyddsområde från 1996. Arbetet har bedrivits med hjälp av representanter från flertalet kommunala förvaltningar och konsulter från ÅF.

Här kan du ladda ner hela rapporten.PDF

Bilaga 3a sårbarhetskartaPDF

Bilaga 3b sårbarhetskartaPDF

Bilaga 4 skyddszonerPDF

Tyck till om förslaget

Du som bor eller har verksamhet inom det föreslagna området har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget senast 1 juni till:

Halmstads kommun, Laholmsbuktens VA, Box 246, 301 06 Halmstad eller via e-post till laholmsbuktens.va@halmstad.se. Märk ditt brev eller e-post med ”Prästjorden-Fotstads vattenskyddsområde”.

OBS, i det postade utskicket gällande att tycka tilluppgavs en felaktig e-postadress . Rätt ska vara
laholmsbuktens.va@halmstad.se

När du lämnar eventuella synpunkter behöver vi också följande uppgifter av dig:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning

Länsstyrelsen fattar beslut

Alla synpunkter som kommer in sammanställs och bifogas den ansökan som sedan lämnas till Länsstyrelsen. Det är den myndighet som fastställer vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter. Innan Länsstyrelsen fattar beslut skickas förslaget på remiss till bland annat andra myndigheter för ytterligare synpunkter.

Här hittar du mer information om vattenskyddsområde.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3