Dela sidan på sociala medier

Marbäck område 8

Laholmsbuktens VA kommer att bygga ut dricks- och spillvatten till Svanåsvägen och de fem fastigheterna söder om Svanåsvägen under 2019.

Laholmsbuktens VA hade ett informationsmöte med samfällighetsföreningen den 21 februari. Vid mötet presenterades fyra alternativ till anslutning som samfälligheten ska ta ställning till. 

Alternativ 1: Laholmsbuktens VA ordnar en förbindelsepunkt för spillvatten som är gemensam för samfälligheten. Samfälligheten behåller sitt vattenverk.

Alternativ 2: Laholmsbuktens VA tar över det interna spillvattennätet och alla fastigheter får egna förbindelsepunkter. Samfälligeten behåller sitt vattenverk.

Alternativ 3: Laholmsbuktens VA ordnar en förbindelsepunkt för spillvatten och en för dricksvatten som är gemensam för samfälligheten.

Alternativ 4: Laholmsbuktens VA tar över det interna spillvattennätet och anlägger ett nytt dricksvattennät. Alla fastigheter får egna förbindelsepunkter.

De fastigheter som ligger söder om Svanåsvägen kommer att få egna förbindelsepunkter i tomtgräns.

Laholmsbuktens VA gav samfällighetsföreningen i uppdrag att innan den 30 april utse 2-3 representanter från samfällighetsföreningen som ska vara med i en arbetsgrupp tillsammans med Laholmsbuktens VA. Samfällighetsföreningen ska också bestämma vilket av de fyra alternativen de vill jobba vidare med och hur de vill göra med dricksvattenledningen som försörjer även 5 fastigheter söder om Svanåsvägen.

Presentationen från mötet med mer information finns under relaterade länkar. Läs även frågor och svar från informationsmötet.

Se karta över det aktuella områdetlänk till annan webbplats.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3