Dela sidan på sociala medier

Nyhetsarkiv

 • 2018-05-25
  Dricksvattenproduktionen skenar iväg – alla uppmanas till återhållsamhet i förbrukningen
  Dricksvattenproduktionen har de senaste veckorna skjutit ordentligt i höjden. En utveckling som är alarmerande och alla i Halmstads och Laholms kommuner uppmanas nu till återhållsam dricksvattenförbrukning. Alltså hitta tillbaka till förra årets goda beteende.
 • 2018-05-17
  Ökat skydd för Halmstads dricksvatten planeras
  För att Halmstad ska kunna växa på ett hållbart sätt i framtiden finns nu ett nytt förslag på vattenskyddsområde för en av kommunens viktigaste grundvattentäkter; Prästjorden-Fotstad. Nya geologiska undersökningar visar att det krävs förändringar i vattenskyddsområdet för att trygga dricksvattentillgången för kommande generationer.
 • 2018-05-14
  Normal vattennivå i vattentornet i Söndrum
  Under torsdagen 10 maj sjönk nivån i vattentornet i Söndrum snabbt, men är nu tillbaka på normal nivå igen.
 • 2018-05-06
  Missfärgat vatten i Kvibille
  Hushåll i Slättetorpet i Kvibille har problem med missfärgat vatten. Vattentankar finns uppställda och under söndagen gjordes försök att spola ur ledningsnätet. Arbetet kommer att fortsätta under veckan.Uppdatering onsdag 9 maj;
  - Vi har bedömt att denna störning är avklarad och att vi plockar hem tankarna idag, säger Mattias Hultin  avdelningschef på Laholmsbuktens VA.

 • 2018-03-22
  Grundvattennivåerna på normal nivå - men fortsätt vara vattensmarta
  Den samlade bilden är att grundvattennivåerna i de kommunala vattentäkterna har nått normal nivå efter en riklig påfyllnad under höst och vinter.
 • 2018-02-19
  Gynnsammare grundvattennivåer – men fortsätt vara vattensmarta
  Hösten och vinters nederbörd har gett bra påfyllning i Halmstads och Laholms vattentäkter, även om alla täkter inte riktigt återhämtat sig som man hoppats. Men medborgarna uppmanas att bibehålla sina goda vattenvanor som gjort stor nytta.
 • 2018-02-02
  Nödvattenövning med nya tankar
  Under tisdagen 30/1 och onsdagen 31/1 genomfördes skarpa övningar inför en eventuell dricksvattenkris. Tillsammans med Livsmedelsverket byggde representanter från Laholmsbuktens VA, Länsstyrelsen samt Halmstads och Laholms kommuner containrar och nödvattentankar.
 • 2017-11-14
  280 ton skräp fulspolas i toaletterna i Halmstad och Laholm varje år - bättre toalettvett krävs
  Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på bättre toalettvett och att sluta fulspola. Hushållspapper är ett exempel på vad som fulspolas och orsakar problem för avloppsreningsverken i Halmstad och Laholm.
 • 2017-11-08
  Bevattningsförbudet upphävs – men fortsätt spara vatten
  Det regn som fallit över södra Halland börjar nu långsamt ge effekt även på grundvattennivåerna. Därför upphävs bevattningsförbudet i Halmstads och Laholms kommuner med omedelbar verkan. Mycket mer nederbörd krävs dock för att helt normalisera nivåerna, så varje liter vatten som kan sparas i höst och vinter kommer att vara viktig nästa sommar.
 • 2017-09-26
  SGU flyger över Laholm
  Under oktober så arbetar Sveriges geologiska undersökning med att undersöka grundvattenförhållandena i södra Halland. Det sker genom helikopterflygningar över Laholms kommun och SGU varnar för buller i samband med flygningarna.
 • 2017-09-21
  En månadsnederbörd på ett dygn – men grundvattennivåerna är fortsatt låga
  Nya siffror visar att det under förra fredagen föll nästan lika mycket regn i Trönninge som det annars gör en normal månad. Det är del av förklaringen till varför dag- och spillvattennäten blev överbelastade. Samtidigt är grundvattennivåerna fortfarande på rekordlåga nivåer.
 • 2017-08-31
  Vattenproduktionen stabil under sommaren men bevattningsförbud kvarstår
  Nivåerna i de grundvattenmagasin som används för kommunal dricksvattenproduktion är fortsatt mycket låga, men tack vare invånarnas, besökarnas, näringslivets och de offentliga verksamheternas minskade konsumtion har vattenförsörjningen kunnat upprätthållas under sommarmånaderna.
 • 2017-08-11
  Mobila vattentankstationer för företag
  Laholmsbuktens VA har upprättat två mobila vattentankstationer där företag kan hämta vatten som inte är dricksvatten.
 • 2017-07-05
  Negativt trendbrott i vattenproduktionen
  Besparingen av det kommunala dricksvattnet i Laholm och Halmstad har avstannat något och ligger nu på drygt 12 procent. Nivåerna i grundvattentäkterna är fortfarande under eller mycket under de normala och Laholmsbuktens VA arbetar nu för att kunna fylla på en vattentäkt med konstgjort grundvatten.
 • 2017-06-15
  Vattenbesparingarna ger effekt men nu börjar utmaningen
  De senaste siffrorna visar att vi lyckats sänka dricksvattenproduktionen med 17 procent i Laholm och Halmstad. Men nu börjar semesterperioden då vattenkonsumtionen brukar öka, vilket gör att risken för vattenbrist inte är över trots goda resultat.
 • 2017-05-15
  Dricksvattensituationen och dispensansökning på nämnden för Laholmsbuktens VA
  På måndagen sammanträdde nämnden för Laholmsbuktens VA. Ledamöterna fick bland annat information om dricksvattensituationen och avslog en dispensansökan för bevattning av tennisbanor.
 • 2017-05-11
  Halmstad och Laholm föreslås hämta vatten från Bolmen – rapport om framtida vattenförsörjning presenterad
  Halmstads och Laholms kommuner behöver minska sitt beroende av grundvatten. En ny rapport som tagits fram på uppdrag av Laholmsbuktens VA och Sydvatten i Skåne visar att lösningen kan vara att hämta vatten från sjön Bolmen och skapa ett konstgjort grundvatten i Eldsbergaåsen.
 • 2017-03-21
  Grundvattennivåerna oroväckande låga
  – slösa inte med dricksvattnet!

  Under en lång tid har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken skall fyllas på. Grundvattennivåerna i marken där Laholmsbuktens VA tar vatten till dricksvatten är därför mycket låga. I realiteten innebär det att de kommande månadernas vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kräver vattenransonering.
 • 2017-02-28
  Avstängt vatten i Öringe onsdag 1 mars
  På onsdag 1 mars 9-15 kommer Laholmsbuktens VA anlägga en ny överföringsledning söder om och under Brostorpsån. Detta
  innebär avstängd vattenleverans i hela Öringe. Vattentank kommer att
  finnas i närheten av busshållplatsen mittemot skolan i Öringe. Men tappa gärna innan upp vatten efter eget behov (kaffekokning etc).

 • 2017-01-12
  Läcksökningen i Oskarström
  Laholmsbuktens VA letade mellan 12/1-8/2 efter vattenläckor i Oskarströmsområdet och under sökandet behövdes vattnet stängas av i då berörda fastigheter. Berörda var boende i fastigheter i Oskarström, Johansfors och Nissaström, som även uppmanades vara sparsamma med vattenförbrukningen.
 • 2016-12-28
  Nya VA-taxor från årsskiftet
  Från 1 januari 2017 är det nya VA-taxor i Halmstad och i Laholm
 • 2016-12-12
  Önskelista från Laholmsbuktens VA
  När det vankas juletider hör det till att julmat ska lagas och beredas. Många av dessa härliga rätter har ett högt fettinnehåll och det blir många fettiga stekpannor och byttor som ska diskas. Ofta blir det då att fettet följer med diskvattnet ner i avloppet och mycket av det kommer hela vägen ner till avloppsreningsverket där det tas om hand innan vattnet får rinna ut i naturen igen.
 • 2016-11-17
  1,4 miljarder snusprillor spolas ner i svenska toaletter varje år

  Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige är ett stort toalettrelaterat problem att vi fortfarande är många som spolar ner en mängd saker som inte alls hör hemma i våra toaletter. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.
 • 2016-11-10
  Världstoalettdagen - öppna hus på avloppreningsverken på Västra Stranden och Ängstorp
  19 november varje år är det internationella världstoalettdagenlänk till annan webbplats med fokus på globala sanitetsfrågor. I Sverige har vi gott om toaletter men vi behöver få bättre toalettvett och sluta fulspola 7 000 ton skräp varje år och mängder med kemikalier. Merparten av invånarna tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt men det hamnar årligen över 200 ton skräp i Laholms och Halmstads avlopp. Laholmsbuktens VA uppmärksammar detta genom att öppna upp avloppreningsverken på Västra Stranden i Halmstad och Ängstorp i Laholm.

 • 2016-10-31
  Nya mobilanpassade lbva.se
  Merparten av besökarna som kommer hit till Laholmsbuktens VA:s webbplats kommer i dag via mobiltelefon. Därför lanserar vi nu en ny versions som är tillgänglig på alla skärmar, oavsett storlek. Förhoppningen är att det nu ska gå snabbare och enklare att hitta på webbplatsen, och vi arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra den.
 • 2016-10-25
  LBVA ska justera mätningar och driften i Torvsjön
  Enligt vattendomen Fylleån A 5/1962 har Laholmsbuktens VA inte skött sina åttaganden. Men efter kontakt med Länsstyrelsen och kommunekologerna, görs nu justeringar i mätningar och driften för att uppfylla vattendomen.

 • 2016-10-03
  Jakten på metaller fortsätter
  För att uppnå revaqcertifieringlänk till annan webbplats har Laholmsbuktens VA tagit fram en kvalitetspolicy. Den säger att förvaltningen ska arbeta med ständiga förbättringar av kvaliteten på både inkommande vatten och mottagna externa material till reningsverken. Det kallas aktivt uppströmsarbete och styrs av en handlingsplan som uppdateras årligen.
 • 2016-09-13
  Höjda VA-taxor nästa år
  Boende i Halmstads och Laholms kommuner kommer att få ökade kostnader från den 1 januari 2017 då va-taxan höjs. Höjningen innebär för ett normalhushåll en månadsökning med 25 kronor i Laholm och 14 kronor i Halmstad. Anledningen till justeringen är stora och nödvändiga kostnader för upprustning och utbyggnad av den kommunala va-systemen.
 • 2016-09-01
  Bevattningsförbudet upphävs torsdag 1 september

  I dag torsdag 1 september hävs bevattningsförbudet i Halmstads och Laholms kommuner.
 • 2016-08-08
  Bevattningsförbudet fortsätter

  Bevattningsförbudet då det gäller kommunalt vatten i Halmstads och Laholms kommuner fortsätter. Trots att det regnat en del de senaste dagarna blir det ingen påfyllning i vattenmagasinen. Allt de regn som kommit tas upp av växtligheten.
 • 2016-07-27
  Bevattningsförbud i Halmstad och Laholm
  Eftersom grundvattennivåerna nu sjunker stadigt i våra grundvattenmagasin så beslutas om bevattningsförbud för det kommunala vattnet i Halmstads och Laholms kommuner.
 • 2016-07-15
  Fortsätt att spara på vattnet
  Nivåerna i grundvattenmagasinen är fortfarande låga. Det regn som kommit de senaste dagarna har växterna tagit upp. Nivåerna sjunker inte längre lika fort, men är fortsatt låga. Vi uppmanar därför våra kunder till att fortsätta att spara på vattnet. Här hittar du några tips om hur du med enkla medel kan göra en insats
 • 2016-06-27
  LBVA kommenterar domarna från Svea Hovrätt gällande anslutningsavgifter

  Laholmsbuktens VA har nu fått alla domar från Svea Hovrätt gällande mål som rör anslutningsavgiften för dagvatten i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Kommunens åtgärder att bygga ut dagvattennätet i området för att komma till rätta med problemen anses nödvändiga, enligt beslut från Statens Va-nämnd och fastställt av Svea Hovrätt.
 • 2016-06-15
  Halmstads första anläggning för dagvattenrening
  I projektet DA utlopp Östra Förstaden är nu Halmstad kommuns första anlagda kompakta anläggning för dagvattenrening installerad. Detta är ett led i arbetet med Resecentrumlänk till annan webbplats och dess utbyggnad av etapp 2 som ska igång efter sommaren.
 • 2016-06-08
  Spara på vattnet!
  Halmstads och laholmsborna uppmanas att vara återhållsamma när det gäller vattenförbrukningen. Nivåerna i grundvattenmagasinen är låga på grund av det varma och torra vädret.
 • 2016-05-31
  Rekommendationer för vattenförbrukning i värmen
  För att slippa gå ut med ett bevattningsförbud vi vill be våra kunder att vara sparsamma med vattnet. Här hittar ni ett par tips vad man ska tänka på.
 • 2016-05-26
  Laholmsbuktens VA söker verksamheter att uppmuntra
  Sedan 2012 är slammet som produceras vid Västra Strandens Avloppsreningsverk kvalitetssäkrat genom Revaq. Trots att alla rutiner som krävs har följts har det nu tre år i rad hänt att slampartier inte uppfyllt kravet för att få spridas på jordbruksmark. Och nu söker Laholmsbuktens VA verksamheter att uppmuntra i deras uppströmsarbete.
 • 2016-04-12
  Se över din faktura från HEM – nytt kundsystem
  Nytt kundsystem från och med april. Läs mer på HEM:s webbplatslänk till annan webbplats
 • 2016-03-22
  Vinnare i filmtävling belönades
  med 3000 kronor till klasskassan

  Stenstorpsskolan 5A och Östergårdsskolan 4M. Det var de två klasser som tog hem tävlingen ”Vattnet i vår vardag” som Laholmsbuktens VA arrangerade inför Världsvattendagen.
 • 2016-02-19
  Fortsatta trafikstörningar
  i centrala delarna av Halmstad

  Arbetet med att förnya ledningssystemet i centrala Halmstad går framåt enligt plan. Trafikstörningarna längs Viktoriagatan kommer dock att pågå i närmare två månader till. Bilister rekommenderas fortsatt att välja Wrangelsgatan om möjligt.
 • 2016-01-13
  Viktig information till dig som brukar köra bil i centrala Halmstad
  Nu förbättrar Halmstads kommun infrastrukturen i centrum. Det kommer tyvärr att ge tillfälliga trafikstörningar. Kartan nedan visar avstängda vägar. Ett körfält är avstängt på Viktoriagatan samt norra delen av Strandgatan. Samtidigt öppnar vi Hamngatan för genomfart igen. Mer information om kollektivtrafik finns på Hallandstrafikens webbplatslänk till annan webbplats.
 • 2015-12-04
  Nya rutiner för företag som behöver vatten
  Från och med den 1 januari 2016 gör vi om rutinerna när det gäller hämtning av vatten från brand- och spolposter. Det kommer inte längre vara möjligt att hyra ståndrör för koppling på brand och spolposter på dricksvattennätet i Halmstad och Laholm. Istället har vi infört ett system med vattentankstationer för att skydda dricksvattnet.
 • 2015-11-18
  Invånarna i Laholm och Halmstad fulspolar över 200 ton skräp per år
  80 procent av invånarna i de västsvenska kommunerna tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram i samband med internationella Världstoalettdagen 19 november. Trots det hamnar årligen över 200 ton skräp i Laholms och Halmstads avlopp.
 • 2015-10-13
  Samråd om förslag till revidering av Gullbranna vattenskyddsområde
  Laholmsbuktens VA har tagit fram förslag på nytt vattenskyddsområde kring kommunens dricksvattentäkt i Gullbranna. 
 • 2015-09-18
  Laholmsbuktens VA överklagar beslut från Statens Va-nämnd
  Laholmsbuktens VA har beslutat sig för att överklaga åtta beslut från Statens Va-nämnd som rör dagvattenutbyggnaden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand i Laholms kommun.
 • 2015-09-16
  Förslag om höjda VA-taxor nästa år
  Dyrare räkningar för vatten och avlopp, det har både boende i Halmstad och Laholm att vänta till nästa år. Skälet är stora kostnader för den upprustning av VA-systemet som Laholmsbuktens VA har påbörjat. För en normalvilla innebär höjningen en ökad kostnad på drygt 150 kronor om året.  
 • 2015-07-13
  LBVA deltog på Stadsfesten
 • 2015-06-17
  Uppmaning om extra sparsamhet
  med vattnet upphävs

  Driften av vattenverket i Veinge fungerar nu normalt igen. Rekommendationen från Laholmsbuktens VA att vara extra sparsamma med vattenförbrukningen upphävs därför.
 • 2015-06-17
  Var sparsam med vattnet!
  Just nu har vi problem med vattenleveransen från vattenverket i Veinge. På grund av detta uppmanar vi boende i Laholms kommun att vara ytterst sparsamma med vattenförbrukningen.
 • 2015-06-10
  Små höjningar av VA-taxor i Sverige
  De svenska hushållens kostnader för vatten och avlopp höjdes med 3,5 procent 2015. Det är ungefär samma höjning som skett tidigare år. Men Svenskt vatten som varje år sammanställer kommunernas taxor bedömer att det på sikt måste ske en betydligt större höjning av avgifterna.
 • 2015-06-03
  Godaste vattnet finns i Sennan
  Klart, friskt, utan någon tydlig doft och utan partiklar. Ja, precis just så smakar Halmstads och Laholms bästa vatten – och det finns i Sennan
 • 2015-05-29
  Hjälp oss hitta läcka i Oskarström
  Våra övervakningssystem visar att vi återigen har en större vattenläcka i Oskarström, men ännu är den inte hittad. Ser du extra mycket vatten eller har lite sämre tryck i kranen - hör gärna av dig till oss. Ring 035-13 70 00 om du har tips!
 • 2015-05-26
  Vattnet tillbaka i Tönnersjö
  UppdateradDe boende i Tönnersjö fick vid lunchtid på tisdagen tillbaka vattnet efter den vattenläcka som upptäcktes under morgonen. Dock finns det risk att vattnet till en början är missfärgat. Det kan också inledningsvis vara luft i ledningarna vilket ger vitt vatten.
 • 2015-05-22
  Risk för missfärgat vatten
  i centrala Halmstad

  Under söndag eftermiddag den 24 maj kommer Laholmsbuktens VA att göra underhållsarbeten på stora distributionsledningar för dricksvattnet. Detta kan leda till att missfärgat eller grumligt vatten når abonnenter i de centrala delarna av Halmstad under måndagen den 25 maj.
 • 2015-05-19
  Informationsmöte i Edenberga
 • 2015-05-12
  VA-överenskommelse mellan Laholm och Båstad
  Den långvariga samverkan mellan Laholm och Båstad i va-frågor kommer att fortsätta. Efter förhandlingar som pågått hela 2015 är aktörerna överens om fortsatt samarbete när det gäller dricksvatten och avloppshantering.
 • 2015-05-07
  Risk för missfärgat vatten i centrala Halmstad
  Under kvällen på fredag den 8 maj kommer Laholmsbuktens VA att göra underhållsarbeten på stora distributionsledningar för dricksvattnet. Detta kan leda till att missfärgat eller grumligt vatten når abonnenter i de centrala delarna av Halmstad under helgen.

 • 2015-04-27
  Större vattenavstängning öster om Skedala
  Ett större ledningsarbete görs natten 4-5 maj och boende från Kappgatan i Skedala och österut kommer att vara utan vatten under natten. Förbered dig gärna genom att tappa upp vatten i kärl innan vattnet stängs av.
 • 2015-04-23
  Hamngatan avstängd inför ledningsarbete
  Södra delen av Hamngatan i centrala Halmstad kommer att vara helt avstängd under april och maj månad på grund av arkeologiska utgrävningar. När arkeologerna är klara hävs avspärrningarna tills ledningsarbete inleds.
 • 2015-04-22
  Välj biltvätten istället - en stor besparing för miljön
  I Sverige ”fultvättar” vi våra bilar 20 miljoner gånger varje år. Det innebär en årlig kostnad som vi skjuter över till naturen på minst 4 miljarder kronor. Många tror att de sparar pengar genom att tvätta själva hemma på garageuppfarten eller gatan, men i själva verket flyttas kostnaden till vår omgivande miljö, eftersom miljögifterna vi tvättar av bilarna utan rening rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav.
 • 2015-03-20
  Tänk dig en dag utan vatten!
  Alla fastighetsägare i vattenskyddsområde får i dagarna post med budskapet att de är lite viktigare än alla andra. Syftet är att uppmärksamma vikten av att skydda vårt dricksvatten för framtida generationer. Dricksvattnet hämtas i våra vattenskyddsområden vilket gör det extra viktigt att de som bor och verkar i ett skyddsområde hjälper till att skydda närmiljön.
 • 2015-03-10
  Stensättning på Vallgatan
  Nu inleds återställningsarbetet på Vallgatan i centrala Halmstad. Efter VA-arbeten under mark så asfalterades ytan provisoriskt. Nu har materialet som används till underarbetet packats tillräckligt länge och stensättningen kan börja.

 • 2015-02-17
  Arkeologiska undersökningar fortsätter på Hamngatan
  Planeringen för en ny ledning under Nissan fortgår och med start den 24 februari så kommer arkeologiska undersökningar att göras i Picassoparken. Även en bit av Hamngatan, på andra sidan ån, kommer att undersökas, vilket delvis påverkar framkomligheten.
 • 2015-02-13
  Planerade driftstopp vid Sennans vattenverk kan ge sämre tryck
  Under tre måndagar stoppas produktionen av dricksvatten vid Sennans vattenverk eftersom verket byggs om och moderniseras. Det kan leda till sämre tryck för boende i Sennan under korta perioder.
 • 2015-02-09
  Upphävd kokningsrekommendation
  På lördagskvällen upphävdes den kokningsrekommendation som varit utfärdad i Mellbystrand efter torsdagens läcka.

 • 2015-02-06
  Definitiva provsar från Mellbystrand väntas på lördag
  - kokningsrekommendation kvarstår

  Den kokningsrekommendation som varit utfärdad i Mellbystrand efter torsdagens läcka kvarstår tills vidare. De preliminära provsvaren visar på tjänligt vatten, men innan rekommendationen upphävs måste lördagens avläsningen av vattenproverna ge definitiva besked på att det inte finns E.Coli-bakterier i vattnet.
 • 2015-02-05
  Frågor och svar om kokningsrekommendation
  Här följer frågor och svar relaterade till kokningsrekommendationer.
 • 2015-02-05
  Kokningsrekommendation i Mellbystrand
  En kokningsrekommendation utfärdades under torsdagen för 1900 fastigheter i Mellbystrand. Rekommendationen införs eftersom det finns en liten risk att avloppsvatten har läckt in i dricksvattensystemet i samband med läckan på Södra Strandvägen under torsdagsmorgonen. Provtagning sker och kokningsrekommendationen utfärdas i förebyggande syfte.
 • 2015-02-05
  Stor vattenläcka i Laholm
  Stora delar av Laholms kommun var utan vatten tidigt på torsdagsmorgonen på grund av vattenläckor. Personal kunde efter ett par timmar lokalisera två olika läckor och reparationsarbetet pågick under förmiddagen. Samtidigt har vattenflödet gjort att avloppsledningarna också svämmat över.

 • 2015-01-20
  VA-arbete i Eketånga
  Laholmsbuktens VA lägger om dagvattenledningar i anslutning till Danska vägen i Söndrum. Det befintliga röret är för litet så vi byter till ett större för att minska risken för översvämning i området.

 • 2015-01-16
  Driftstörning Hedhusets avloppsreningsverk i Laholm
  Under fredagen har en driftstörning i en pumpstation och vid Hedhusets avloppsreningsverk i Skummeslöv gjort att reningsverket tagits ur drift under förmiddagen.
 • 2014-12-23
  Unikt avtal ger UV-ljus på vattenverken
  Laholmsbuktens VA har nu tecknat ett avtal om UV-ljus till vattenverken i Halmstad och Laholm. UV-ljus är en mikrobiologisk barriär som tar bort vissa bakterier innan vattnet når ledningsnätet och konsumenterna.

 • 2014-11-18
  Nu firar vi toalettens egen dag
  Onsdagen den 19 november uppmärksammar vi FN:s officiella dag för avlopp och sanitet – Världstoalettdagen.  I flera rondeller och i centrum kommer vi att ställa ut toalettstolar för att sätta fokus på vårt avlopp och vikten att ta hand om miljön. I Halmstad och Laholm spolas 100 ton skräp och stora mängder kemikalier ner i avloppet varje år. Det måste upphöra om vi ska ha ett hållbart samhälle.
 • 2014-11-17
  Vattenläcka, Haverdal
  En vattenläcka drabbade Haverdal under måndagen den 17 november. Läckan är nu lagad, men luftbubblor och missfärgning kan förekomma efter en vattenavstängning.
 • 2014-11-12
  Vattenläckan i Lilla Tjärby lagad
  En större vattenläcka har under onsdagen gett problem med vattenförsörjningen i Laholms kommun. Reparationsarbetet inleddes vid lunchtid och avslutades kl. 21. Missfärgat vatten kan förekomma. (klicka för mer info)
 • 2014-10-21
  Konstutställning med skitjobbigt tema
  Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner 7 000 ton skräp i våra toaletter, dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten.
 • 2014-10-07
  Kolfilter renar Halmstads dricksvatten
  Små mängder flamskyddsmedel har tidigare hittats i grundvattnet vid Mickedala vattenverk. Med anledning av Kalla Faktas reportage om påverkat dricksvatten vill Halmstads kommun åter poängtera att halterna är så låga att det inte är någon fara att dricka det kommunala vattnet.
 • 2014-10-02
  Vattenverket i Getinge åter i drift
  Under onsdagen startades vattenverket i Getinge upp igen. Efter provtagning där det konstaterades att vattnet håller hög kvalitet, så skickas vattnet nu ut på ledningsnätet igen.
 • 2014-09-26
  Provborrningar under Nissan vid Picassoparken
  Den 30 september – 1 oktober genomför vi provborrningar under Nissan vid Picassoparken, vilket gör att cykelbanan längs Strandgatan kommer att vara avstängd. Syftet är att testa om rör kan dras långt under Nissans botten, utan att det marina livet störs.
 • 2014-09-19
  VA-arbete på Klammerdammsgatan
  Under helgen kommer Laholmsbuktens VA att utföra arbete på Klammerdammsgatan utanför Åhléns-huset. Arbetena utförs på helgen, eftersom vi på vardagarna skulle hindra varutransporterna.
 • 2014-09-11
  Upphävd kokningsrekommendation i Getinge
  Boende i Getinge kan nu använda vattnet igen. På torsdagen visade alla provsvar att vattenkvaliteten åter är god och kokningsrekommendationen som utfärdades för två veckor sedan hävs.
 • 2014-09-05
  Kokningsrekommendationen i Getinge kvarstår
  Dricksvattnet i Getinge bör kokas. En åtgärdsplan har tagits fram, men risken är att kokningsrekommendationen kommer att ligga kvar i ytterligare tre veckor.
 • 2014-08-28
  Laholmsbuktens VA:s första förvaltningschef tillsatt
  Kommunstyrelsen utsåg på tisdagens möte Mattias Leijon till förvaltningschef för Laholmsbuktens VA. Han har tidigare varit ställföreträdande VA-chef och blir organisationens första förvaltningschef efter att verksamheten blev en egen förvaltning 1 juli 2014.
 • 2014-08-27
  Kokningsrekommendation i Getinge
  Efter det kraftiga regnet har E.coli-bakterier upptäckts i dricksvattnet i Getinge samhälle. Därför har Halmstads kommun utfärdat en kokningsrekommendation. Läs mer på www.halmstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2014-08-26
  Avloppsreningsverket i Getinge i full drift igen
  Förra veckans översvämningar ledde till begränsad kapacitet på avloppsreningsverket i bland annat Getinge. När vattnet nu sjunkit undan kan också uppmaningen till Getingeborna att spara vatten dras tillbaka.
 • 2014-08-05
  Regn bidrar till att minska vattenförbrukningen i Halmstad
  De senaste dagarnas regn gör att vattenförbrukningen nu är nere på normala nivåer igen. Regnet, i kombination med att många sommarboende återvänder hem, gör att risken för restriktioner är borta.
 • 2014-07-22
  Spara vatten!
  Vattenförbrukningen i Halmstads kommun är just nu hög. Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet, och undvika bevattning med slang och påfyllning av pooler.
 • 2014-06-30
  Laholmsbuktens VA - nu en egen förvaltning
  Laholmsbuktens VA särskiljs från teknik- och fritidsförvaltningen och blir en egen förvaltning från 1 juli 2014. Förvaltningen styrs av nämnden för Laholmsbuktens VA, med förtroendevalda från både Laholms och Halmstads kommuner.
 • 2014-06-25
  Miljötillstånd för Ängstorps avloppsreningsanläggning
  Idag meddelade Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ängstorps avloppsreningsanläggning i Laholms kommun. Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av 50 000 personekvivalenter, motsvarande ca 3500 kg BOD7/dygn.Tillståndet omfattar också överföring av orenat avloppsvatten från den nya pumpstationen vid Hedhusets avloppsreningsanläggning i Skummeslöv och från den nya pumpstationen vid Veinge avloppsreningsanläggning.

 • 2014-06-16
  Solen renar vatten på Västra stranden
  Västra strandens avloppsreningsverk har nu försetts med solceller. Solcellerna är monterade på taket till en av processbyggnaderna. De blir ett komplement till den el som redan produceras av rötgas på anläggningen.
 • 2014-06-02
  Dålig kontroll på tvättvattnet hos många fordonstvättar
  Bilar ska rengöras i biltvättar och inte på gatan. En uppmaning som kommer både från miljö- och hälsoskyddsnämnden och Laholmsbuktens VA. Men hur miljövänliga är fordonstvättarna i Halmstad? Tillsyn av 40 biltvättar i kommunen visar att alla har oljeavskiljare. Men tillsynen visar också att hälften av verksamheterna inte har kontroll på hur mycket kemikalier de släpper ut i det kommunala avloppsnätet.
 • 2014-04-27
  Vattnet i Halmstad klart igen
  Det akuta arbetet efter gårdagens stora vattenläcka i Halmstad är nu avslutat. Läckan är lagad och ledningsnätet är renspolat. Det som återstår är att laga Kristinehedsvägen.
 • 2014-04-22
  Tvätta bilen rätt - för miljöns skull
  Hur brukar du tvätta din bil? I helgen är det Stora Biltvättarhelgen, en kampanj som ska få bilägare att välja att tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan. I Halmstads och Laholms kommuner finns runt 60 000 registrerade bilar**. När de tvättas på gatan rinner vattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och orenat vidare ut i naturen.
 • 2014-04-11
  Klass 5B på Vallåsskolan prisad för miljömedveten teckning
  På fredagen fick de 22 eleverna på Vallåsskolan ta emot andra pris i Mitt Vattens teckningstävling om vattnets kretslopp. Laholmsbuktens VA var prisutdelare och bjöd på tårta och överräckte en vinstcheck på 6000 kr till klasskassan. 5B:s slogan "Sluta slänga strunt, vattnet går ju runt" föll juryn i smaken.
 • 2014-04-07
  Vattenavstängning Mellbystrand och Skummeslöv vecka 15
  Dricksvattennätet kommer att renspolas i Mellbystrand och Skummeslöv 7-11 april. Vid ledningsspolningen kommer vattnet helt eller delvis att stängas av under kortare perioder dagtid.
 • 2014-04-03
  Fina kretslopp i teckningstävling
  Mitt Vattens stora teckningstävling är nu avslutad och det som återstår är att juryn ska sammanträda och välja vinnare. Bidrag både från Halmstad och Laholm är med i tävlingen.
 • 2014-03-17
  Filter renar Halmstads dricksvatten från miljögifter
  Små mängder miljögifter, som går under samlingsnamnet PFAS, har tidigare hittats i grundvattnet vid Mickedala vattenverk. Det vatten som används som kommunalt dricksvatten blandas upp och renas genom kolfilter och det är inte någon fara att dricka vattnet.
 • 2014-03-07
  Rita kretsloppet - vinn pengar till klasskassan
  Just nu pågår en teckningstävling där elever i åk 4-6 har möjlighet att vinna pengar till klasskassan genom att på ett kreativt sätt illustrera kretsloppet.
 • 2014-03-07
  Utbyggnad av Ängstorp på samråd
  Tillståndsansökan när det gäller ombyggnad av Ängstorps avloppsreningsverk är komplett och den är nu kungjord och utskickad på remiss.
 • 2014-03-06
  Vattenläcka Mickedala
  En mindre vattenläcka på Mickedala gör att ett antal hushåll i området kan drabbads av missfärgat vatten. Reparationsarbetet har inletts men tar tid. Ingen är dock utan vatten.
 • 2014-02-24
  Vattenläcka Vallås
  En avgrävd ledning gör att Vallås-området tillfälligt har grumligt vatten. Det rör sig om partiklar i ledningarna som släpper och rekommendationen är att spola i kranen tills vattnet blir klart. Det kan ta upp till 30 minuter. Reparationsarbetet pågår och ingen är utan vatten.
 • 2014-02-13
  Ökad service i vår kundtjänst
  Nu förlänger teknik- och fritidsförvaltningen och Laholmsbuktens VA öppettiderna och kan ta emot felanmälningar och svara på frågor mellan 07 och 18 på vardagarna.
 • 2014-01-27
  Planering inför ny ledning under Nissan
  Synpunkter från berörda efterfrågas nu när det gäller den tryckavloppsledning som ska grävas ner i Nissan mellan Picassoparken och Hamngatan i centrala Halmstad.
 • 2014-01-10
  Vi söker miljö- och processingenjör
  Vill du vara med att, tillsammans med oss, utveckla och effektivisera vår verksamhet inom Laholmsbuktens VA och erbjuda bra service till våra abonnenter?
 • 2013-12-25
  Vattenläcka Ränneslöv, Laholms kommun
  En vattenläcka har upptäckts i Ränneslöv. Vattenläckan måste lagas omgående. Från cirka klockan 15.00 är de östra och södra delarna av Ränneslöv utan vatten. Tiden för att laga läckan beräknas till cirka 5 timmar, klockan 22.00 beräknas läckan varra lagad.Vattentank står uppställd vid Kristinebergsvägen.
 • 2013-12-17
  Missfärgat vatten i Kvibille
  OBS! Problemen åtgärdade kl. 15.00 på tisdagen.I norra delen av Kvibille kan vattnet vara missfärgat på grund av arbete vid vattenverket. Rekommendationen är att spola tills vattnet blir klart igen, men för de som har bråttom finns en tank med vatten uppställd vid biblioteket.
 • 2013-12-12
  Kampanj mot kadmium
  Andelen av den miljöfarliga tungmetallen kadmium som kommer till Laholmsbuktens VA:s avloppsreningsverk skulle kunna minskas med 10% varje år, om bara alla som målar med konstnärsfärg hade bytt till ett miljövänligt alternativ. För att få upplysta konsumenter och återförsäljare så skickas nu informationsbroschyrer ut till butiker och konstnärsutbildningar.
 • 2013-12-10
  Miljöfarliga deodoranter hot mot havet
  Miljöfarliga deodoranter är vanliga i taxfreehandeln, enligt en ny rapport från Svenskt Vatten.  
  - Det är alarmerande. Resebolagen måste ta sitt ansvar och plocka bort alla deodoranter  med triclosan, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

 • 2013-11-27
  Hishult behöver ny vattentäkt
  Hishult behöver en ny vattentäkt. Under veckorna 48 och 49 (25 nov - 6 dec) provborrar därför Laholmsbuktens VA efter ny källa vid Krämaregränd och Södra Tvärvägen.
 • 2013-11-26
  Vattenläcka i Ränneslöv
  Vi planerar att laga läckan med start onsdagen den 27 november kl. 8.00. Arbetet planeras att ta hela dagen.
 • 2013-11-21
  Felaktiga fakturor
  Några av fakturorna som gått ut i Laholm efter vårt systembyte har blivit felaktiga. Det handlar om att några har fått för stora eller för små belopp på sin vattenfaktura. Vår leverantör arbetar för att åtgärda problemet fortast möjligt.
 • 2013-11-19
  I Halmstad och Laholm slängs 100 ton skräp i toaletten varje år
  På tisdagen är det världstoalettdagen och I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi tar inte hand om vårt vatten. Istället spolar vi i Halmstad och Laholm ner 100 000 kg skräp (och utöver det även kemikalier) varje år. Hur skulle ditt liv påverkas om du inte hade tillgång till en toalett? För oss är det en tankelek men för 2,5 miljarder människor är det verklighet.
 • 2013-11-12
  Vattenläcka kan påverka Hasslöv
  Under onsdagen 12 november kan Hasslövs samhälle bli utan vatten då Båstads kommun lagar en vattenläcka på ledningsnätet.
 • 2013-11-06
  Laholmarna får nya möjligheter med nytt fakturasystem
  I dagarna skickas de första uppgraderade VA-fakturorna ut till närmare 5000 kunder i Laholm. Alla har fått information om den nya vattenfakturan hem i brevlådan, och framöver kan även Laholmarna till exempel lämna sin mätarställning via SMS. Avgiften är den samma, men fakturan ser lite annorlunda ut.
 • 2013-10-29
  Verkningar av stormen
  Stormen under måndag eftermiddag och kväll har medfört störningar i Laholms och Halmstads VA-försörjning.
 • 2013-10-16
  Låga grundvattennivåer i Halland
  I stora delar av länet är grundvattennivåerna mycket under det normala, enligt Sveriges geologiska undersökning. Just nu påverkar det inte dig som är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet men du som har egen brunn bör vara vaksam.
 • 2013-10-07
  Mitt Vatten är ditt vatten
  Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet så renas det utan att du måste lämna in det för återvinning. För det betalar ditt hushåll knappt 3 öre litern. Jämför det med flaskvatten som kan kosta upp emot 30 kronor litern, det vill säga 1 000 gånger mer.
 • 2013-10-05
  Upphävd kokningsrekommendation
  Den kokningsrekommendation som under onsdagen utfärdades för ett 100-tal hushåll i Sennan tas nu bort. Svaren från torsdagens och fredagens provtagning av vattnet visar inga koliforma bakterier, och i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret så upphävs kokningsrekommendationen under lördagskvällen.
 • 2013-10-03
  Provtagningarna i Sennan fortsätter
  Kokningsrekommendationen i Sennan kvarstår. Det vatten som de drabbade hushållen använder till mat och dryck bör kokas upp före användning. Samtidigt tas nya prover i ledningen dagligen tills problemet är avhjälpt. Under torsdagen öppnas också spolposter för att få högre omsättning på vattnet.
 • 2013-10-02
  Kokningsrekommendation i Sennan
  En kokningsrekommendation har under onsdagen utfärdats för ett 100-tal hushåll i Sennan. Koliforma bakterier har hittats i en mindre ledning som förser delar av Sennan med vatten, och eftersom vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter klassas som otjänligt, så har de boende informerats om att vatten till dryck och mat bör kokas.
 • 2013-09-30
  Ny sorts vattenfakturor till Laholm
  Om du bor i Laholm så får den vattenfaktura du får i brevlådan efter 1 oktober nytt utseende. Anledningen är att faktureringen blir gemensam för invånarna i Halmstads och Laholms kommuner, och all fakturering kommer att ske från HEM.
 • 2013-09-04
  Vattenläcka Steninge
  Under onsdagsförmiddagen repareras en vattenläcka på Furuvägen i Steninge. Vattentank finns uppställd i korsningen Åkervägen/Furuvägen.
 • 2013-08-22
  Vattenläcka Frösakull
  Ett 30-tal hushåll är utan vatten sedan en läcka upptäckts på Tylövägen i Frösakull. Vatten finns att hämta på två ställen, och reparationsarbetet inleddes kl. 15 på torsdagen.
 • 2013-07-19
  Spara vatten!
  Vattenförbrukningen i Halmstads och Laholms kommuner är just nu hög. Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet, och undvika bevattning med slang och påfyllning av pooler.
 • 2013-07-17
  Vi söker drifttekniker
  Nu söker vi en drifttekniker till vår verksamhet. Läs mer och ansök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2013-07-04
  Prästjordens vattenverk i normaldrift
  De tekniska problemen på Prästjordens vattenverk är åtgärdade, och verket producerar återigen doserat vatten med normalt pH-värde.
 • 2013-06-25
  Driftsstörning Prästjordens vattenverk
  Ett tekniskt fel vid Prästjordens vattenverk gör att odoserat vatten just nu pumpas ut i ledningsnätet. Det är inget fel på vattnet, men det har lägre pH än normalt.
 • 2013-06-20
  Vattenläcka Eketånga
  Vattenläcka utanför Vitabandsvägen 12, Eketånga. Ett antal hushåll på Vitabandsvägen,Stenhuggerivägen och Bergsgränd är utan vatten. Reparationsarbetet är påbörjat.
 • 2013-06-05
  Strömavbrott orsakade driftsstörning
  Det stora strömavbrottet den 3 juni orsakade driftsstopp på Prästjordens vattenverk i Halmstad. Stoppet ledde till ett  problem med sodablandnigen och därför har vattnet från Prästjorden just nu lägre pH än normalt.
 • 2013-05-31
  Misstänkt utsläpp i Halmstad
  Den biologiska reningen på Västra strandens avloppsreningsverk slogs tillfälligt ut under torsdagen. Ett misstänkt utsläpp någonstans i östra delarna av Halmstad nådde reningsverket kl. 11, men ännu vet man inte var och hur utsläppet nått ledningsnätet.
 • 2013-05-22
  Störning på ledningsnätet i Laholm
  En störning på ledningsnätet gör att delar av Laholms kommun tillfälligt saknar vatten. Vattenverket fungerar som det ska, och problemen väntas vara avhjälpta inom kort.
 • 2013-05-06
  Ledningsarbete Brogatan
  Laholmsbuktens VA genomför ledningsarbete på Brogatan under ca tre veckor i maj. Med start måndagen 6 maj så kommer framkomligheten på Brogatan, mellan Hamngatan och Karl XI:s väg, att vara begränsad.
 • 2013-04-25
  Vattneläcka i Trönninge
  En vattenläcka upptäcktes tidigare idag på Lingonvägen i Trönninge. Ett 30-tal hushåll blev berörda.  
  Läckan lagades under förmiddagen och vid tiotiden var reparationsarbetet avslutat. Vid eventuellt missfärgat vatten uppmanas drabbade kunder att spola kranarna.
 • 2013-04-22
  Vattenläcka Nya Sofieberg
  Ett flertal fastigheter berörs av en vattenläcka på Nya Sofieberg, på bland annat Sandåsvägen och Postvägen. Reparationsarbetet påbörjades direkt, och frågor hänvisas till felanmälan, 035-13 77 75.
 • 2013-04-19
  Ofarlig lukt från Västra strandens avloppsreningsverk
  Störningar på förbränningen av gas på Västra strandens avloppsreningsverk gjorde att det under fredagen luktade i närområdet. Gasen som inte förbränndes är ofarlig, men drev med vindriktningen in över den närmaste bebyggelsen. Störningen var åtgärdad kl. 14, och är anmäld till miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • 2013-04-09
  Grävarbete Nyatorp
  Nu inleds etapp två av förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Nyatorp. En del gator kommer kortare tid att vara avstängda för fordonstrafik, men det går att ta sig runt i området på andra vägar.
 • 2013-04-08
  Undersökningar i Nissan
  På måndagen inleddes undersökningar i Nissan och Picassoparken inför ett eventuellt byte av avloppsledningar. På uppdrag av Laholmsbuktens VA utför WSP sedimentprovtagning och en geoteknisk undersökning i Nissan. Nästa vecka kommer de att borra på land.
 • 2013-04-05
  Spolning av vattenledningar i Vallberga
  Under april kommer renspolning av vattenledningsnätet att utföras i Vallberga. Syftet med denna spolning är att förebygga problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.
 • 2013-04-04
  Vattenavstängning Vallberga
  Ett 40-tal abonnenter längs Ränneslövsvägen i Vallberga blir utan vatten natten till fredag då en ventil måste repareras.
 • 2013-03-28
  Ledningsarbete i Skottorp och Vallberga 2-4 april
  Nätterna 2-4 april kommer överföringsledningen mellan Skottorp och Vallberga att rensas och spolas ut. Cirka 30 fastighetsägare blir direkt berörda och har fått information om att kranen vid vattenmätaren ska hållas stängd.
 • 2013-03-22
  Världsvattendagen 22 mars
  Den 22 mars skålar vi i vatten och uppmärksammar Världsvattendagen 2013. För 20:e året i rad uppmärksammas vikten av att gemensamt verka för en hållbar utveckling av våra vattenresurser.
 • 2013-03-22
  Vattenläcka Klackerupsgatan
  Ett flertal fastigheter berörs under fredagseftermiddagen av en vattenläcka utanför  Klackerupsgatan 7. Reparationsarbete påbörjas direkt.
 • 2013-03-20
  Vattenläcka Västervägen
  Ett 10-tal fastigheter berörs under onsdagen av en vattenläcka på Västervägen i Snöstorp. Reparationsarbetet inleddes under förmiddagen.
 • 2013-03-13
  Vattnet avstängt i Öringe 13 mars
  Hela Öringe samhälle kommer att vara utan vatten kl. 22-05 på grund av en vattenläcka.
 • 2013-03-04
  All information om vattnet, på ett ställe
  På måndagen lanserades en ny egen webbplats för Laholmsbuktens VA. På adressen www.lbva.selänk till annan webbplats hittar invånarna i Halmstad och Laholm information om allt från vattnets kvalitet och reningsverkens miljöarbete, till fakturor och etikett för toalett.
 • 2013-02-16
  Vattenläcka i Vallberga
  En vattenläcka har upptäckts på en ledning utanför Vallberga. Personal är på plats för att lokalisera och laga läckan.
 • 2012-12-14
  Snart lanseras LBVA:s nya webbplats
  Nu är det inte långt kvar tills LBVA:s nya webbplats kommer att lanseras.
 • 2012-05-28
  Vattenläcka på Hammars gata
  En vattenläcka har upptäckts på Hammars gata. Flera fastigheter är berörda och vattentankar sätts ut på gatan.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3