Dela sidan på sociala medier

Dom om ansvarslag kopplat till PFAS

Högsta domstolen har slagit fast att produktansvarslagen ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö och Teknik AB och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats av potentiellt hälsofarliga PFAS-ämnen. Detta kan få konsekvenser för alla kommunala vattenproducenter i framtiden.

Bakgrunden är att de som drabbats av föroreningar av PFAS i vattnet i Ronneby valt att rikta sina skadeståndsanspråk mot det kommunala bolag som distribuerar vatten. Normalt sett är det lagen om allmänna vattentjänster som styr va-verksamheten, men den principen ändrar Högsta domstolen i och med den dom som kom i torsdags.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är det allvarligt eftersom skadeståndskrav normalt sett riktas mot den bär ansvaret för föroreningarna, vilket inte är den aktör som ansvarar för vattnet.

Låga halter PFAS finns också i Halmstad

Redan 2012 konstaterades föroreningar av PFAS i grundvattnet vid Mickedala vattenverk i Halmstads kommun. Även dricksvattnet är påverkat med låga halter av ämnet, men det bedöms inte vara någon hälsorisk att dricka vattnet.

Kolfilter som renar dricksvattnet finns sedan många år installerat på vattenverket och Laholmsbuktens VA gör regelbundna kontroller för att mäta att vattnet håller sig under åtgärdsgränsen som Livsmedelsverket rekommenderar, innan det når konsumenterna.

Spår av PFAS har även hittats i Söndrum, men halterna är knappt mätbara och har inte föranlett någon åtgärd. I Laholms kommun finns inga vattentäkter där risk föreligger.

Källan till föroreningarna utreds fortfarande, men det är mycket som pekar på försvarets flyganläggningar och användandet av brandskum innehållande PFAS. Trots att försvarsmakten tagit på sig ansvaret för föroreningssituationen kring Ronneby så har PFAS-föreningen valt att rikta sina anspråk mot Miljöteknik som distributör av vattnet.

− Vi följer processen, men även om Halmstad finns med på listan över var Försvarsmakten har flyganläggningar och det finns PFAS, så har vi inte alls samma situation som i Ronneby. HD:s utslag kan dock medföra ett ökat ansvar och ökade kostnader för alla VA-huvudmän i hela Sverige, vilket på sikt kan drabba konsumenterna, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3