Dela sidan på sociala medier

Filter renar Halmstads dricksvatten från miljögifter

Små mängder miljögifter, som går under samlingsnamnet PFAS, har tidigare hittats i grundvattnet vid Mickedala vattenverk. Det vatten som används som kommunalt dricksvatten blandas upp och renas genom kolfilter och det är inte någon fara att dricka vattnet.

Den senaste tiden har medier uppmärksammat att giftiga kemikalier har hittats i grundvattnet i anslutning till platser där Försvarsmakten har eller har haft brandsövningsplatser. Kemikalierna går under samlingsnamnet PFAS och har bland annat använts i brandsläckningsskum.

Redan 2012 konstaterades föroreningar av PFAS i grundvattnet vid Mickedala vattenverk i Halmstads kommun. I samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret, som är kontrollmyndighet för VA-verksamheten, har Laholmsbuktens VA under flera år tagit prover på grundvattnet vid Galgbergets vattentäkt. I anslutning till vattentäkten ligger den plats där Försvarsmakten övar brandsläckning.

Ingen hälsorisk

Vid Mickedala vattenverk finns två grundvattenbrunnar. Analysresultaten visar att grundvattnet i den ena brunnen är påverkat av PFAS. Även dricksvattnet är påverkat, men där är halterna knappt detekterbara eftersom vattnet blandas upp och passerar genom ett kolfilter innan det når konsumenterna. Det bedöms inte vara någon hälsorisk att dricka vattnet.

Tidigare har det inte funnits några svenska riktlinjer. 2012 användes därför den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (EFSA:s) riktlinjer för tolerabelt dagligt intag (TDI) av PFAS. Preliminära beräkningar visade då att ett barn som väger 20 kg skulle kunna dricka cirka 425 liter av vattnet från Mickedalas vattenverk varje dag utan att nå upp till TDI.

Numera har Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer som Laholmsbuktens VA följerlänk till annan webbplats.

Tolerabelt dagligt intag beräknas till 900 nanogram/liter vatten. Mätningar visar att halterna ligger på 7,5 nanogram/liter vid Mickedalas vattenverk.

Mickedala vattenverk producerar fem procent av Halmstads dricksvatten, och vattnet når främst de boende i närområdet. Ett provtagningsprogram startades 2012 för att följa utvecklingen av halterna i vattnet. Laholmsbuktens VA har tagit prover på alla vattentäkter inom riskområdet för Försvarets brandövningsplats. Spår av PFAS har hittats i Söndrum, men halterna är mycket lägre än i Mickedala och har inte föranlett någon åtgärd.

Eget dricksvatten?

För boende med enskilt vatten nära brandövningsplatsen vid Nyårsåsen rekommenderas att man tar kontakt med Generalläkarens representant, Malin Höök, för provtagning av vattnet. Generalläkaren kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller bland annat livsmedel och miljö- och hälsoskydd.


Miljögift som bryts ner långsamt

Perflouralkylerade substanser,PFAS, är ett samlingsnamn på en typ av organiska miljögifter som bryts ner mycket långsamt och som lagras i kroppen hos människor och djur. Kemikalierna har bland annat använts i brandsläckningsskum, impregneringsmedel för textilier, i rengöringsmedel och i livsmedelsförpackningar.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3