Laholmsbuktens VA

Nödvattenövning med nya tankar

2018-02-02

Under tisdagen 30/1 och onsdagen 31/1 genomfördes skarpa övningar inför en eventuell dricksvattenkris. Tillsammans med Livsmedelsverket byggde representanter från Laholmsbuktens VA, Länsstyrelsen samt Halmstads och Laholms kommuner containrar och nödvattentankar.

LBVA har köpt in fyra containrar som innefattar 158 specialtankar. Och syftet med övningen Aqua Combo är ju såklart att se till att klara av "barnsjukdomarna" nu och inte sen i en faktisk krisartad situation. Skulle vi hamna i ett läge då det behövs nödvattenförsörjas kan dessa tankar relativt kvickt monteras ihop och fyllas med just över 1000 liter per tank. För att sedan köras ut med lastbilar till lämpliga platser.
- Alla var engagerade, nyfikna och det var lyckade övningar, tyckte Henrik Kellgren på LBVA som var med och planerade genomförandet.

Sidan uppdaterad: 2018-02-02
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se