Laholmsbuktens VA

Normal vattennivå i vattentornet i Söndrum

2018-05-14

Under torsdagen 10 maj sjönk nivån i vattentornet i Söndrum snabbt, men är nu tillbaka på normal nivå igen.

Under torsdagen sjönk nivån i vattentornet i Söndrum snabbt, men är nu tillbaka på normal nivå igen. Först misstänktes en större läcka, men larmet som gick tros nu bero på att det var varmt och många använde mer vatten än vanligt. Dessutom pågick underhållsarbete på Söndrums vattenverk. Nivåerna i våra grundvattentäkter ligger fortfarande på normala nivåer och det är vi glada för.

Tack för att ni tänker vattensmart och använder dricksvattnet klokt!

Sidan uppdaterad: 2018-05-14
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se