Laholmsbuktens VA

Nya VA-taxor från årsskiftet

2016-12-28

Från 1 januari 2017 är det nya VA-taxor i Halmstad och i Laholm

Sidan uppdaterad: 2016-12-28
Dela med andra

Laholmsbuktens VA, Box 246, 30106 Halmstad, Besöksadress: Stationsgatan 48A
Tel 035-13 70 00, Organisationsnr: 212000-1215, Bankgiro 5168-9370, Postgiro 640 71 72-3, laholmsbuktens.va@halmstad.se