Dela sidan på sociala medier

Verkningar av stormen

Stormen under måndag eftermiddag och kväll har medfört störningar i Laholms och Halmstads VA-försörjning.

LBVA har haft ett tiotal medarbetare i beredskapstjänst under dygnet. Flertalet störningar var avhjälpta på tisdag morgon. Från och med tisdag förmiddag är LBVA tillbaka i ordinarie driftorganisation.

Kvarstående problem med vattenförsörjning finns i Mästocka som fortfarande är utan dricksvatten. Detta bedöms kunna åtgärdas under tisdagen.

Felanmälningar hänvisas till telefon 035-13 77 75 eller via e-post tf.felanmalan@halmstad.se

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3