Dela sidan på sociala medier

Möjlighet att få anläggningsavgiften fördelad över en längre period

Enligt 36 § vattentjänstlagen är det möjligt att fördela betalningen av anläggningsavgiften om vissa förutsättningar är uppfyllda.

En anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om

  • avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
  • fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas,
  • och fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3