Dela sidan på sociala medier

Varför använder räddningstjänsten dricksvatten för att släcka bränder?

I de brandposter som finns på cirka 2 000 platser finns inga alternativ till dricksvatten. De är inkopplade direkt på vattenledningsnätet. Dessa är räddningstjänsten tvungna att använda åtminstone inledningsvis då det tar för lång tid att bygga upp logistik med vatten från Nissan för att vara slagkraftiga vid en brand. Det är först efter cirka en timma den lösningen kan komma i fråga.

Vatten från Nissan går bra att använda när det tas upp och används direkt. Så sker exempelvis vid skogsbränder och vid andra omfattande bränder då man kan använda vattnet direkt. Vatten från öppet vattentag typ Nissan har dock visat
sig innehålla biologiska delar som växer till och kan skapa problem för räddningstjänsten och deras pumpar. Den risken man inte ta, då det i förlängningen äventyrar förmågan att släcka bränder, men också kan sätta rökdykande personal i direkt livsfara om inte vatten skulle komma i deras slang när de är inne i ett brinnande hus.

Därför är räddningstjänsten tvungna att använda dricksvatten tankbilarna när de står i beredskap och man inte vet när de ska använda vattnet nästa gång. I avvaktan på regn som ger regnvatten vilket man kan fylla fordonen med, är det den enda lösningen som finns.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3