Dela sidan på sociala medier

Diagram - så här mycket vatten produceras i Halmstad och Laholm

Vi följer vattenproduktionen regelbundet och nedan ser du hur mycket vatten som produceras i Halmstads och Laholms kommuner.

Den tunna grå linjen är 2016 års produktion. Den gröna linjen visar 2017 års produktion och där syns tydligt att bevattningsförbud och besparingar har gett effekt.

De senaste siffrorna (från 20180103) visar att vi nu har minskat produktionen med cirka 19%. Sommaren 2017 hade vi en produktion på ett snitt på cirka 12%.

Målet, som alltså är den gröna streckade linjen, är att nå en minskning i vattenproduktionen på 20% genom fortsatt sparsamhet både i hushåll och verksamheter.

Medelproduktionen 2016 som målvärdet relateras till var 33 700 m3/dygn. Siffrorna gäller den totala produktionen för både Halmstad och Laholm.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3