Dela sidan på sociala medier

Sparsam med vattnet

Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat och under sommarhalvåret fylls inte naturens vattenmagasin på. När dricksvattnet används till bevattning minskar vattenmagasinen. Tidvis orsakar bevattningen även lågt tryck i vattenledningarna, vilket blir ett problem för många av våra kunder. Vattenförsörjningen är byggd för att ge ett friskt dricksvatten året om, inte för att tidvis leverera stora mängder bevattningsvatten.

Det här kan du göra

Du behöver inte bunkra vatten av rädsla att vattnet ska ta slut. Däremot kan du göra en insats genom att vara sparsam med vattnet. Små förändringar i vardagen gör skillnad. Varje droppe räknas.

Diska smartare

Undvik att diska för hand under rinnande vatten. Använd i så fall diskbalja. Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren. Diska med full maskin och välj eco-program. Diskning kan vara en riktig vattentjuv! Vid en diskning under rinnande vatten och som pågår i tre minuter slösas 36 liter vatten.

Tvätta dig smartare

Stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig och tar i schampo och balsam.  Ta korta duschar - utmana dig själv och var klimatsmart på samma gång. Undvik att bada i badkar. Undvik att låta kranen i handfatet rinna när du borstar tänderna.

Använd snålspolande munstycke

En familj som duschar 20 minuter om dagen med ett gammalt duschmunstycke gör av med 12 liter/minut. Med ett snålspolande duschmunstycke minskar förbrukningen till sju liter/minut, vilket också minskar kostnaden per år för varje hushåll.

Borsta tänderna

Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 36 liter vatten. Borstar du tänderna två gånger varje dag sparas 72 liter.

Laga läckor

Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.

Fultvätta inte bilen

Tvätta inte bilen hemma. Åk istället till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.

Ta vara på regnvattnet

Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning.

Vatten i kylskåpet

Spola inte länge för att få kallt vatten, ställ en kanna vatten i kylskåpet istället.
Spolar du sammanlagt en minut varje dag gör du av med tolv liter vatten. Gör alla kommuninvånare det, gör vi av med drygt 175 000 liter vatten varje dygn.

Stäng av vattnet till ditt fritidshus

För alla fritidshus som lämnas obevakade – stäng av vattnet till huset. Frostsäkra vattenledningarna och undvik läckor.

Frågor och svar om bevattningsförbud

 • Jag har just planterat träd eller häck, får jag vattna?

  Nej, när det är bevattningsförbud får du tyvärr inte vattna i den mängden, bara med vattenkanna.
 • Vad gör jag om min granne vattnar i trädgården?

  Informera gärna om att bevattningsförbud råder. Om Laholmsbuktens VA vid upprepade tillfällen ser att någon bryter mot bevattningsförbudet så kan som en sista åtgärd vattnet till den fastigheten stängas av.
 • Varför får kommunen vattna planteringar och fotbollsplaner?

  Sedan uppmaningen om att spara på vatten kom i början av juni så använder parkverksamheten inte längre dricksvatten för bevattning, utom i enstaka fall. Fotbollsplanerna vattnas inte längre, vilket tillfälligt kan påverka kvaliteten på gräset. Frågor om dispens kommer att hanteras mycket restriktivt.
 • Går det att som privatperson få dispens från förbudet?

  Generellt ges inte dispenser för privatpersoner.
 • Kan vattnet ta helt slut?

  Om alla respekterar förbudet och är sparsamma så tar vattnet inte slut. Vårt system är uppbyggt för att kunna leverera tillräckligt med vatten året runt, men när det kommer ovanligt lite nederbörd ett år och vattenförbrukningen ökar under varmare perioder så räcker grundvattnet helt enkelt inte till och besparingar krävs. Utvecklingsarbete för att öka vår kapacitet pågår ständigt.
 • Hur påverkas jordbruket av förbudet?

  Jordbruket är en viktig näring. Många lantbrukare har egna brunnar, men även de kan få problem när grundvattennivåerna är låga. Givetvis finns det frågor kring djurskydd som måste tillgodoses och där vattnet är livsnödvändigt ska det användas. Lantbrukare använder normalt inte kommunalt vatten för bevattning.
 • Hur informerar ni om beslutet?

  Vi informerar via våra webbplatser och våra andra kommunala kanaler, så som Facebook. Vi når också ut via media, trafik och service på P4, och genom våra system där vi kan skicka meddelande till de kunder som anmält sig.
 • När upphävs ett bevattningsförbud?

  Det vet vi inte i förväg, men normalt sett så ökar regnmängderna och förbrukningen minskar efter högsommaren. Vi läser av våra system som kontrollerar nivåerna dagligen och kommer inte att ha förbudet kvar längre än nödvändigt.
 • Får jag vattna med vattenkanna?

  Ja, men vattenslang eller spridare får inte användas.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3