Dela sidan på sociala medier

Vattnet i kranen

De flesta kunder som Laholmsbuktens VA levererar till får mjukt vatten, vilket är bra både för ledningarna och alla hushållsmaskiner. Analyser och prover tas på dricksvattnet regelbundet, både på vattenverket och ute i ledningsnätet.

De vanligaste proverna tas för att vi ska vara säkra på att vattnet håller bra kvalitet. Årligen tar vi cirka 1 500 vattenprover enligt ett förbestämt provtagningsprogram. De mikrobiologiska proverna mäter om det finns bakterier i vattnet. De kemiska testen mäter exempelvis vattnets hårdhet och pH, och det fysikaliska proverna är en kontroll av lukt och smak.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3