Dela sidan på sociala medier

Öringe, Genevad, Veinge kyrkby

Parameter

Medelvärde 2017

Enhet

Gränsvärde

Escherichia coli

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Koliforma bakterier

0,0

cfu/1mL*

Påvisad

Antal långsamväxande bakterier

297,0

cfu/100 mL*

5000

Antal mikroorganismer vid 22 °C, 3 dygn

9,5

cfu/100 mL*

100

Alkalinitet, HCO3

106,7

mg HCO3

/L

-

Aluminium

0,0

mg/L

-

Ammonium

0,0

mg/L

0,5

Fluorid

< 0,2

mg/L

1,5

Fosfatfosfor

0,0

mg/L

-

Totalhårdhet

4,2

°dH

-

Järn

0,0

mg/L

0,2

Kalcium

17,3

mg/L

100

Kalium

1,7

mg/L

-

Klorid

37,5

mg/L

 

Konduktivitet

35,7

mS/m

250

Koppar

0,0

mg/L

0,2

Magnesium

7,6

mg/L

30

Mangan

0,0

mg/L

0,05

Natrium

29,0

mg/L

100

Nitrat

15,0

mg/L

20

pH

8,8

 

7.5 - 9.0

Sulfat

11,0

mg/L

100

Färg

< 5,0

mg Pt/L

30

Lukt

ingen

 

Svag

Smak

Ingen

 

Svag

Turbiditet (grumlighet)

0,2

FNU

1,5

    

*cfu = kolonibildande enheter

   

Information om ovanstående parametrar finns på livsmedelsverket.se.

Gränsvärden enligt Livsmedelsverket föreskrift SLVFS 2001:30

 
 

 

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3