Dela sidan på sociala medier

Allmänna bestämmelser och taxa

Användning av Halmstads och Laholms kommuners vatten- och avloppstjänster regleras förutom av lagstiftning (lagen om allmänna vattentjänster 2006:412) också av regler som beslutas utav kommunfullmäktige, ABVA.

Reglerna benämns allmänna bestämmelser för brukande av Halmstads respektive Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). I dem regleras bland annat avgifter, anslutningar samt fastighetsägarnas skyldigheter kring till exempel VA-installationer och underhåll.

Varje år beslutar respektive kommunfullmäktige VA-taxan som ska gälla i respektive kommun.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3