Dela sidan på sociala medier

Äganderätt av Brunskog

Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har beslutat att Halmstads kommun erhåller rätt att ta fastigheten Brunskog 1:4 i anspråk.

Just nu sammanställs information från tidigare undersökningar och utredningar för att se vilken/vilka lösningar som kan ge tillräcklig mängd vatten för vidare dricksvattenberedning och distribution för Halmstads och Laholms kommuner fram till 2050. I dagsläget vet Laholmsbuktens VA inte när ett tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart alternativ finns klart att ta ställning till och således vet man alltså inte ifall det blir konsekvenser för markägare.

Bakgrund

Vattenförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner behöver förstärkas och tryggas upp för att möta en framtid med bl a ökat antal invånare. För det behövs fler vattentäkter. Naturresursen Eldsbergaåsen är ett geologiskt arv och utgör ett naturligt vattenreningsverk. Från och med i början av 2000-talet har flertalet geofysiska markundersökningar gjorts inom Perstorps vattenskyddsområde för en ny vattentäkt.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3