Dela sidan på sociala medier

Brunskog - undersökningar för ny vattentäkt

Naturresursen Eldsbergaåsen är ett geologiskt arv och utgör ett naturligt vattenreningsverk. Från och med i början av 2000-talet har flertalet geofysiska markundersökningar gjorts inom Perstorps vattenskyddsområde för en ny vattentäkt.

Ett antal personer står utomhus med varselkläder på sig och tittar på en ett dokument.

Vattenförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner behöver förstärkas och tryggas upp för att möta en framtid med bl a ökat antal invånare. För det behövs fler vattentäkter.

Den nya vattenförsörjningen för Laholmsbuktens VA och tillhörande samhällen är en viktig investering för Halmstad och Laholms kommuner. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

Området kring Brunskog är intressant utifrån möjligheterna att infiltrera ett ytvatten och få ett fint grundvatten.

Under 2022 - 2023 genomförs kompletterande undersökningar med målet att säkerställa långsiktig kvalité och kvantitet.