Dela sidan på sociala medier

Brunskog – ny vattentäkt

Vattenförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner behöver förstärkas och tryggas upp för att möta en framtid med bland annat ökat antal invånare. För att detta ska bli möjligt behövs fler vattentäkter. Därför genomför Laholmsbuktens VA nu olika tester i Brunskog som är en bra plats för en ny vattentäkt.

Den nya vattenförsörjningen för Laholmsbuktens VA och tillhörande samhällen är en viktig investering för Halmstad och Laholms kommuner. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

Området kring Brunskog är intressant utifrån möjligheterna att infiltrera ett ytvatten och få ett fint grundvatten. 2022 slöt Laholmsbuktens VA och Sydvatten ett samarbetsavtal gällande råvatten från sjön Bolmen.

Under 2022-2023 genomförs kompletterande undersökningar med målet att säkerställa långsiktig kvalité och kvantitet. Vi gör bland annat en inventering av brunnar. Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. Ett samrådsmöte med berörda fastighetsägare gällande påverkansområde kommer att hållas i augusti 2023.

Naturresursen Eldsbergaåsen är ett geologiskt arv och utgör ett naturligt vattenreningsverk. Från och med i början av 2000-talet har flertalet geofysiska markundersökningar gjorts inom Perstorps vattenskyddsområde för en ny vattentäkt.

Återanvändning av rejektvatten

I Brunskog kommer även ett nytt vattenverk att byggas. Ett vattenverk i denna storlek och som ska producera en sådan stor mängd dricksvatten genererar i snitt 10 procent (66 liter/sekund) internt processvatten, ett så kallat rejektvatten.

Länsstyrelsen har beviljat LBVA ekonomiska medel från Havs- och vattenmyndigheten för att ta fram kunskapsunderlag och presentera alternativ för användning av rejektvatten från ett vattenverk.

Syftet med projektet är alltså att undersöka och identifiera möjliga sätt att återanvända rejektvatten, på plats eller hos andra intressenter för att skapa cirkulära, hållbara flöden av vatten. Ett av målen är att inventera vilka som har intresse att använda processvattnet från reningssteget från ett framtida vattenverk.

Projektet ska genomföras mellan 20 juni 2022 och 31 oktober 2023.