Dela sidan på sociala medier

Brunskog – ny vattentäkt

Naturresursen Eldsbergaåsen är ett geologiskt arv och utgör ett naturligt vattenreningsverk. Från och med i början av 2000-talet har flertalet geofysiska markundersökningar gjorts inom Perstorps vattenskyddsområde för en ny vattentäkt.

Vattenförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner behöver förstärkas och tryggas upp för att möta en framtid med bland annat ökat antal invånare. För det behövs fler vattentäkter.

Den nya vattenförsörjningen för Laholmsbuktens VA och tillhörande samhällen är en viktig investering för Halmstad och Laholms kommuner. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

Området kring Brunskog är intressant utifrån möjligheterna att infiltrera ett ytvatten och få ett fint grundvatten. 2022 slöt Laholmsbuktens VA och Sydvatten ett samarbetsavtal gällande råvatten från sjön Bolmen.

Under 2022 - 2023 genomförs kompletterande undersökningar med målet att säkerställa långsiktig kvalité och kvantitet. Vi gör bland annat en inventering av brunnar. Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.