Dela sidan på sociala medier

Kan jag som fastighetsägare överklaga beslut om verksamhetsområde eller undgå att ansluta fastigheten?

I ett modernt samhälle skapar vi gemensamt infrastruktur för vatten och avlopp som är en förutsättning för att samhället ska fungera - att vi ska få tillgång till dricksvatten och vårt spill- och dagvatten omhändertaget. Vi är alla med och skapar behov av infrastrukturen och vi är då gemensamt ansvariga att betala för densamma. Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga, enligt vad som är skäligt och rättvist.

Fastighetsägare som önskar en prövning av Laholmsbuktens VA:s hantering och bedömning av va-frågorna kan vända sig till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, Telefon 0521-27 02 00, e-post: mmd.vanersborg@dom.se