Dela sidan på sociala medier

Vad ska jag som fastighetsägare tänka på?

I samband med dagvattenutbyggnaden kommer Laholmsbuktens VA att byta ut befintliga ledningar i gatan och även servisledningarna in mot din fastighet. Det kan därför vara lämpligt att du som fastighetsägare kontrollerar skicket på dricks- och spillvattenledningarna inne på din fastighet. Om ledningarna är gamla kan de behöva bytas ut.

Äldre VA-ledningar kan läcka och detta påverkar både vårt VA-system och er fastighet. Läckande vattenledningar kan orsaka fukt och läckande spillvattenledningar kan orsaka föroreningar.

Vid byte av vattenledningen behöver du kontakta Laholmsbuktens VA så kommer vi ut och stänger av vattnet vid förbindelsepunkten.

När du fått din nya dagvattenservis får du möjlighet att avleda dagvatten efter viss fördröjning skett på tomtmarken. Dag- eller dräneringsvatten får inte vara anslutet till spillvatteledningen.