Dela sidan på sociala medier

Vad kostar utbyggnaden?

I samband med utbyggnaden kommer Laholms kommun att besluta om att utökat verksamhetsområde för dagvatten så att det omfatter de aktuella fastigheterna. När utbyggnaden är klar kommer fastigheterna att anslutas till kommunens dagvattensystem. Det innebär att Laholmsbuktens VA kommer att ta ut en anslutningsavgift och en årlig brukningsavgift för dagvatten. Anslutningsavgiften för dagvatten beräknas enligt gällande VA-taxa.

Kontakt

Laholmsbuktens VA
Box 246
301 06 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 212000-1215
Bankgiro: 5168-9370
Postgiro: 640 71 72-3