Dela sidan på sociala medier

Vad kostar utbyggnaden?

I samband med utbyggnaden kommer Laholms kommun att besluta om att utökat verksamhetsområde för dagvatten så att det omfatter de aktuella fastigheterna. När utbyggnaden är klar kommer fastigheterna att anslutas till kommunens dagvattensystem. Det innebär att Laholmsbuktens VA kommer att ta ut en anslutningsavgift och en årlig brukningsavgift för dagvatten. Anslutningsavgiften för dagvatten beräknas enligt gällande VA-taxa.