Dela sidan på sociala medier

Förnyelse av dricksvattenledning i Getinge

Laholmsbuktens VA kommer med start i januari 2023 påbörja ett arbete med att ersätta äldre dricksvattenledningar på Pilgatan, Södra Brogårdsgatan, Västergatan samt Västra Järnvägsgatan i Getinge.

Arbetena kommer bedrivas mellan klockan 07.00 och 16.00 på vardagar och under denna tid kommer det vara en del byggtrafik i området.

Begränsad framkomlighet

Gatorna i området kommer tidvis att stängas för fordonstrafik för att vi på ett säkert sätt skall kunna ersätta vattenledningarna så snabbt som möjligt. Under några dygn, kommer infarter till fastigheter inte gå att nyttja, då schaktarbetena är precis utanför. Vårt arbetslag kommer löpande att ge information om detta till berörda boende.

Avstängning av vattnet

Dricksvattenleveransen till fastigheterna kommer störas under kortare perioder under arbetets gång, dock enbart under dagtid. Specifik information om vattenavstängningar och hur länge det är avstängt kommer arbetslaget att informera om genom att lägga information i brevlådorna.

Arbetet arbetet är klart kommer gatorna och eventuella grönytor att återställas.

Karta över berört område.

Illustration över berört område för VA-ledningsarbeten samt sträckor där schakt planeras att ske (blå linje).

  • Innebär arbetet kostnader för mig som fastighetsägare?

    Då ledningsarbetena är en förnyelse av de allmänna kommunala ledningarna kommer inga kostnader behöva bäras av fastighetsägarna.
  • Hur gör jag om det blir störningar i vattenförsörjningen?

    Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens kranar.