Dela sidan på sociala medier

Förnyelse av dricksvattenledning i Snöstorp

Laholmsbuktens VA kommer under november 2022 påbörja ett arbete med att ersätta äldre dricksvattenledningar på Litorinavägen, Lönnagårdsvägen och Villastigen i Snöstorp. Detta eftersom fastigheter i området drabbats av missfärgat dricksvatten.

Arbetena kommer bedrivas mellan klockan 07.00 och 16.00 på vardagar och under denna tid kommer det vara en del byggtrafik i området. Även Östervägen, Radhusvägen och Ängavägen kommer att påverkas.

Begränsad framkomlighet

Gatorna i området kommer tidvis att stängas för fordonstrafik för att vi på ett säkert sätt skall kunna ersätta vattenledningarna så snabbt som möjligt. Under några dygn, kommer infarter till fastigheter inte gå att nyttja, då schaktarbetena är precis utanför. Vårt arbetslag kommer löpande att ge information om detta till berörda boende.

Avstängning av vattnet

Dricksvattenleveransen till fastigheterna kommer störas under kortare perioder under arbetets gång, dock enbart under dagtid. Specifik information om vattenavstängningar och hur länge det är avstängt kommer arbetslaget att informera om genom att lägga information i brevlådorna.

Arbetet beräknas vara klart i januari 2023. När vattenledningarna är ersatta kommer gatorna och eventuella grönytor att återställas.

Karta över berört område för VA-ledningsarbeten

Kartan visar berört område och den blå linjen visar vilka sträckor VA-ledningsarbeten ska utföras.

  • Innebär arbetet kostnader för mig som fastighetsägare?

    Då ledningsarbetena är en förnyelse av de allmänna kommunala ledningarna kommer inga kostnader behöva bäras av fastighetsägarna.
  • Hur gör jag om det blir störningar i vattenförsörjningen?

    Störningar i form av missfärgning samt luftbubblor kan avhjälpas med en kortare tids spolning i någon av fastighetens kranar.