Dela sidan på sociala medier

Innebär arbetet kostnader för mig som fastighetsägare?

Då ledningsarbetena är en förnyelse av de allmänna kommunala ledningarna kommer inga kostnader behöva bäras av fastighetsägarna.