Dela sidan på sociala medier

Förnyelse av tryckavloppsledningen på Karlstorp

Under december 2022 påbörjade Laholmsbuktens VA en ombyggnation av tryckavloppsledningen i delar av Karlstorp i Halmstad.

Arbetet beräknas pågå under vintern och våren 2023. När ledningsarbetet är färdigt återställs gatorna.

Vi hoppas på överseende med de besvär som kan uppkomma under byggnationtiden, med begränsad framkomlighet till en del fastigheter. Inga störningar i vattenförsörjningen och avlopp förväntas.

Ombyggnation och grävning av shackt sker på några platser längs den röda markeringen på kartan nedan.

Tidsplaneringen kan komma att justeras.

Karta över Karlstorp i Halmstad. En röd linje markerar för tryckspilledningen går.