Dela sidan på sociala medier

Ansökan om tillstånd för utökad verksamhet vid Busörs reningsverk

Laholmsbuktens VA har lämnat ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på Busör avloppsreningsverk i Halmstads kommun, i samband med ombyggnad/tillbyggnad och för att fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten till Kattegatt.

Ansökan görs för att Busör ARV har haft problem med att klara utsläppsvillkor för kväve. Mycket arbete har gjorts för att åtgärda detta men utan tillfredsställande resultat. Processen fungerar generellt bra men nitrifikation/denitrifikation kan falla bort under vintern, vilket påverkat kvävereningen. För att säkerställa funktionen hos Busör ARV och kunna uppnå miljökraven anser LBVA att verket behöver byggas ut. I samband med planeringen av ombyggnaden önskar LBVA även ta höjd för framtida utveckling i närområdet med viss förväntad befolkningsökning.