Dela sidan på sociala medier

Ny spillvattenledning för del av Mellby 23:4

För att skapa förutsättningar för en framtida utökning av Mellby industriområdet byggs nu en spillvattenledning som kommer anslutas till befintlig överföringsledning som transporterar spillvattnet vidare till Ängstorps reningsverk.

En pumpstation för spillvatten planeras även att byggas i korsningen Mellby Broväg och Månstorpsvägen (väg 521) för att skapa förutsättningar för kringliggande bebyggelse att i framtiden kunna ansluta sig till kommunalt spillvatten.

Tidplan

Ny byggstart är planerat till våren 2022. Detta med anledning av tidsmässiga krav i tillstånd som vi inte klarar att hålla oss inom.

Mer information kommer när vi närmar oss en byggstart av projektet.