Dela sidan på sociala medier

Vi anlägger överföringsledning mellan Oskarström och Halmstad

I början av maj 2022 startade Laholmsbuktens VA ett arbete med att anlägga en överföringsledning för avloppsvatten mellan Oskarström och Halmstad.

För att möta framtidens krav på rening behöver nya avloppsledningar anläggas och en del gamla ledningar behöver bytas ut. Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled kommer att avvecklas och avloppsvattnet ska i stället pumpas till Västra strandens reningsverk i Halmstad. Det är anledningen till att en ny överföringsledning anläggas mellan Oskarström och Halmstad.

Första etappen av detta projekt är nu klart. Etapp två, som innebär arbete mellan Åled och Halmstad, beräknas påbörjas under hösten 2024.

Frågor & svar

 • Varför ska det dras en ny överföringsledning?

  ­Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled är gamla och kommer i framtiden inte klara av det krav som ställs på avloppsrening. Istället för att renovera dessa reningsverk väljer LBVA istället att pumpa avloppsvattnet till det stora reningsverket i Halmstad. Det kommer på sikt bli mer effektivt och bli billigare.
 • Vad behöver jag som privatperson att tänka på?

  Visa hänsyn för de som utför arbetet. Kör inte för fort nära arbetena.
 • När är arbetet med överföringsledningen klart?

  Första etappen i Åled blir klar under våren 2023, asfaltering utförs April-Maj. Hela sträckan Åled–Oskarström beräknas blir klar senare 2023. Därefter fortsätter arbetet mellan Åled och Halmstad med start hösten 2024.
 • Hur håller jag mig uppdaterad på arbetet?

  Vi lägger löpande upp information om arbetet på www.lbva.se.
 • Kommer jag att få betala för de nya ledningarna?

  Nej, inte direkt. LBVA kommer inte att skicka någon faktura till fastighetsägarna. Ledningen betalas genom att avgifter som hela VA-kollektivet gemensamt betalar.
 • Hur kommer arbetet påverka trafiken?

  När arbetet fortskrider inne i Åled och Sennan kommer framkomligheten att vara begränsad. Av säkerhetsskäl kommer vi tidvis att behöva stänga av de vägar och gator vi anlägger ledningen i. Trafiken kommer att ledas om på alternativa gator och vägar där det går och ibland med trafikljus.

Karta som visar hur ledningen planeras att dras i etapp 1 mellan Åled och Oskarström. Karta: Google Maps