Dela sidan på sociala medier

LBVA anlägger ny överföringsledning Oskarström-Halmstad

I början av maj 2022 startade Laholmsbuktens VA ett arbete med att anlägga en överföringsledning för avloppsvatten mellan Oskarström och Halmstad.

För att möta framtidens krav på rening behöver nya avloppsledningar anläggas och en del gamla ledningar behöver bytas ut. Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled kommer att avvecklas och avloppsvattnet ska istället att pumpas till Västra strandens reningsverk i Halmstad. Därför kommer en helt ny överföringsledning dras mellan Oskarström och Halmstad.

Start i Åled

Under etapp 1 fokuserar vi på sträckan mellan Oskarström och Åled. Arbetet inleddes första veckan i maj med start i Åled där nya ledningar kommer att dras från Halmstadvägen och in i Nissagatan. Detta kan orsaka störningar för boenden på Nissagatan, men vi vidtar åtgärder och arbetar för att framkomligheten ska vara så smidig som möjligt. Ingen gång- eller cykeltrafik kommer påverkas i detta skede, men bilvägen på Nissagatan kommer att stängas av bitvis under arbetets gång och trafiken dirigeras om.

Besiktning av fastigheter

När spillvattenledningen ska anläggas kommer vibrationer i marken att förekomma. Innan arbetet börjar kontaktar vi boende på Nissagatan för att utföra besiktningar av fastigheterna. Fastighetsägarna kontaktas i förväg. Arbetet på Nissagatan väntas vara färdig i sommar. Därefter fortsätter vi i Sennan och vidare mot Oskarström.

Under etapp 2 går arbetet vidare mellan Åled och Halmstad.

Frågor & svar

 • Varför ska det dras en ny överföringsledning?

  ­Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled är gamla och kommer i framtiden inte klara av det krav som ställs på avloppsrening. Istället för att renovera dessa reningsverk väljer LBVA istället att pumpa avloppsvattnet till det stora reningsverket i Halmstad. Det kommer på sikt bli mer effektivt och bli billigare.
 • Vad behöver jag som privatperson att tänka på?

  Visa hänsyn för de som utför arbetet. Kör inte för fort nära arbetena.
 • När är arbetet med överföringsledningen klart?

  Första etappen i Åled beräknas vara färdigställt under sommaren 2022. Hela projektet beräknas att vara färdigt under 2023.
 • Hur håller jag mig uppdaterad på arbetet?

  Vi lägger löpande upp information om arbetet på www.lbva.se.
 • Kommer jag att få betala för de nya ledningarna?

  Nej, inte direkt. LBVA kommer inte att skicka någon faktura till fastighetsägarna. Ledningen betalas genom att avgifter som hela VA-kollektivet gemensamt betalar.
 • Hur kommer arbetet påverka trafiken?

  När arbetet fortskrider inne i Åled och Sennan kommer framkomligheten att vara begränsad. Av säkerhetsskäl kommer vi tidvis att behöva stänga av de vägar och gator vi anlägger ledningen i. Trafiken kommer att ledas om på alternativa gator och vägar där det går och ibland med trafikljus.

Karta som visar hur ledningen planeras att dras i etapp 1 mellan Åled och Oskarström. Karta: Google Maps