Dela sidan på sociala medier

Hur kommer arbetet påverka trafiken?

När arbetet fortskrider inne i Åled och Sennan kommer framkomligheten att vara begränsad. Av säkerhetsskäl kommer vi tidvis att behöva stänga av de vägar och gator vi anlägger ledningen i. Trafiken kommer att ledas om på alternativa gator och vägar där det går och ibland med trafikljus.