Dela sidan på sociala medier

Varför ska det dras en ny överföringsledning?

­Avloppsreningsverken i Oskarström och Åled är gamla och kommer i framtiden inte klara av det krav som ställs på avloppsrening. Istället för att renovera dessa reningsverk väljer LBVA istället att pumpa avloppsvattnet till det stora reningsverket i Halmstad. Det kommer på sikt bli mer effektivt och bli billigare.