Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning Skogaby - Ahla

Laholmsbuktens VA AB planerar att anlägga överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Skogaby och Ahla.

Skogabys vattenverk kommer att avvecklas. Avloppsvattnet från Skogaby kommer att ledas till Ängstorps reningsverk i Laholm och dricksvatten kommer att distribueras från Laholm via Ala till Skogaby. Förberedelser görs för överföringsledning med anslutning mot Ebbarps stugby. Arbetet görs för att möta framtidens behov och krav.

Under 2019 färdigställdes den första övergripande utredningen om lokaliseringsrapport. Under 2020 utreds de tekniska aspekterna i detalj och projektet går in i en fas där markägarkontakter, tillståndsprocesser och projektering kommer att startas upp. Planerad byggstart 2022-2023.