Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning Skogaby - Ala

Laholmsbuktens VA AB planerar att anlägga överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan Skogaby och Ala.

Skogabys vattenverk planeras att på sikt avvecklas, Skogaby ska istället få sitt dricksvatten distribuerat från Laholm och avloppsvattnet från Skogaby kommer att ledas till Ängstorps reningsverk i Laholm. Arbetet görs för att möta framtidens behov och krav. För att kunna genomföra dessa förändringar behöver överföringsledningar byggas mellan Skogaby och Ala. Dessa ledningar kommer även att möjliggöra en anslutning av Ebbarp.

LBVA genomförde under 2019 en sträckningsutredning för de planerade överföringsledningarna mellan Skogaby och Ala där olika sträckningsalternativ har ställts mot varandra. Alternativen har jämförts ur aspekter som bland annat tillgänglighet till ledning, byggbarhet, miljöpåverkan, kulturmiljöpåverkan, geotekniska/geologiska-, ekonomiska- förutsättningar samt en placering av VA-infrastruktur som möter upp en långsiktig planering och samverkan för att möjliggöra kommunens utbyggnadsplaner. Utifrån dessa aspekter har sedan en sträckning valts ut.

Under 2021 utreds de tekniska aspekterna i detalj och projektet går in i en fas där markägarkontakter, tillståndsprocesser och projektering påbörjas.

Byggstarten är planerad till 2022-2023.