Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning Tönnersjö - Perstorp 

Laholmsbuktens VA AB planerar att bygga överföringsledning för avloppsvatten mellan Tönnersjö och Perstorp.

Reningsverket i Tönnersjö kommer att avvecklas. Avloppsvattnet kommer att ledas till Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Arbetet görs för att möta framtidens behov och krav och är än så länge i utredningsskedet. Planerad byggstart under 2021. 

Kontakt

Laholmsbuktens VA AB
Box 149
301 04 Halmstad

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Om webbplatsen

Organisationsnummer: 559227-1752
Bankgiro: 5423-8837
Postgiro: 95 94 10-2