Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning Tönnersjö - Perstorp 

Laholmsbuktens VA AB planerar att bygga överföringsledning för avloppsvatten mellan Tönnersjö och Perstorp.

Reningsverket i Tönnersjö kommer att avvecklas. Avloppsvattnet kommer att ledas till Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad. Arbetet görs för att möta framtidens behov och krav och är än så länge i utredningsskedet. Planerad byggstart under 2021.